11-09-2009

Vertrouwen in de informatiesamenlevening

ECP-EPN heeft een nieuw rapport gepubliceerd: Roadmap voor Vertrouwen in de Informatiesamenleving (Roadmap Vertrouwen 2.0). Hierin worden de belangrijkste voorwaarden geschetst voor een gerechtvaardigd vertrouwen in ICT-toepassingen.

“Gerechtvaardigd vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle en maatschappelijk verantwoorde toepassing van ICT. ECP- EPN verkent in deze Roadmap de stappen die noodzakelijk zijn om dit vertrouwen te krijgen in toekomstige ICT ontwikkelingen,” zegt auteur van het rapport mr. dr. Bart Schermer (Juridisch Adviseur ECP-EPN).

De toepassing van ICT op grote schaal en in breed maatschappelijk verband leidt tot nieuwe vormen van communiceren, samenwerken, leren en creëren. Deze veranderende omgangsvormen beïnvloeden de economische en sociale verhoudingen binnen de informatiesamenleving. Dergelijke ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de bestaande sociale en institutionele kaders, met name vanwege het feit dat de huidige kaders veelal gebaseerd zijn op de oude technologische en maatschappelijke situatie.

“In tijden waarin identiteiten voor mensen steeds belangrijker worden is het noodzakelijk om opnieuw na te gaan denken over privacy en bescherming van die identiteiten.” Aldus mr. Rachel Marbus (juridisch adviseur ECP-EPN & promovendus Tilburg Institute for Law, Technology, and, Society (TILT)), tevens auteur van het rapport.

Het rapport kunt u downloaden via deze website of opvragen via info@ecp-epn.nl