15-07-2014

Verslag Workshop Zorg & ICT

Mensen worden ouder en hebben een langere periode van hun leven zorg nodig. Hierdoor wordt de langdurige zorg in Nederland geconfronteerd met oplopende kosten. De inzet van innovatieve ICT-oplossingen om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, biedt zowel op maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied kansen. Ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen zichzelf door middel van innovatieve ICT oplossingen beter redden en zijn langer zelfstandig. Ook kunnen deze oplossingen de taken van mantelzorgers en professionele zorgverleners verlichten. Deze kansen worden echter nog onvoldoende verzilverd. Op dit moment zijn er al veel kleinschalige (en meestal) lokale initiatieven waarbij ICT-oplossingen worden ingezet die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Het lukt echter niet om deze initiatieven zodanig te richten dat ze tot opschaling te komen. De belemmeringen vormen blijkbaar een zo grote drempel dat geen van de partijen in staat is om ze zelf te doorbreken.

ECP en VitaValley, oprichters van het platform langdurige zorg & ICT, hebben in samenwerking met ZonMw en het onderdeel Zorgende Stad van de Digitale Steden Agenda deze workshop op 27 juni verzorgd. Tijdens deze workshop kwamen vragen aan bod als: Hoe kunnen we gezamenlijk de drempels slechten die optimaal gebruik van ICT voor de zorg in de weg staan? Welke kansen liggen er en wat zijn de succesformules om ze te benutten?

Bekijk hier de resultaten van deze inspirerende ochtend!

Doorbraken met ICT
‘De zorg ontzorgd met ICT’ is één van de doorbraakprojecten met ICT die overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW/MKB Nederland. De doorbraakprojecten versnellen de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij. Doel is vergroting van het concurrerend vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en betere benutting van ICT in zorg, onderwijs, energievoorziening, MKB en topsectoren. Het programma is gestart in 2013 en wordt voltooid met de overdracht van de uitkomsten aan ketens en ketenpartners.