08-02-2018

Verslag Nationale Privacy Conferentie

Hét privacy congres van Nederland!

Op dinsdag 30 januari 2018 organiseerden ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en Privacy First gezamenlijk de allereerste Nationale Privacy Conferentie. Met de digitalisering van onze maatschappij staat het recht op privacy in toenemende mate onder druk. Hoe kunnen wij als samenleving digitaliseren én onze privacy behouden en versterken? Hoe zou Nederland zich kunnen ontwikkelen tot internationaal Privacy Gidsland? Nationale Privacy Conferentie 2018Tijdens het hoofdprogramma spraken Aleid Wolfsen, Gerrit-Jan Zwenne en Jaap Hoepman over hun visie op privacy en invoering van de AVG op 25 mei 2018. Nadat Aleid Wolfsen de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens had uitgelegd en waarom deze AVG zo belangrijk is, nam Gerrit-Jan Zwenne het stokje over. Hij gaf inzicht in de geschiedenis en het recht om vergeten te worden. Plots kwam een onderzoeker de zaal binnen. Op een ludieke manier testte hij de bereidwilligheid van aanwezigen om hun mobiele telefoon af te geven aan hun buurman of buurvrouw. Met de vragen die hij stelde probeerde hij in kaart te brengen welke informatie je wel wilt delen en welke niet. Het publiek van deze conferentie was op haar hoede en deelde weinig. De onderzoeker was een acteur van “Wat we doen”;  een theatergroep die een maatschappelijk thema (dit keer privacy) onder de aandacht wil brengen van o.a. scholieren. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar https://watwedoen.nl/. Na de pauze sprak Jaap-Henk Hoepman uitgebreid over Privacy by Design. Op de vraag wat zijn ervaring was van deze middag, antwoordde hij: “Goed te zien dat er steeds meer privacy vriendelijke oplossing op de markt komen. Privacy by design is vooral een kwestie van *willen* en dan doen. Wel is extra aandacht nodig voor een goede uitwisseling van kennis tussen de verschillende partijen: er is in de techniek veel meer mogelijk dan de meeste organisaties weten. Daardoor blijven potentieel super privacy vriendelijke oplossingen liggen.” Marjolijn Bonthuis (ECP|Platform van de InformatieSamenleving) onderwierp het panel aan een aantal stellingen. De reactie van het publiek op de stellingen was vaak eensgezind, maar ook verschillend van mening was. Vanuit het panel reageert Tim Toornvliet (Nederland ICT) als volgt: “Ik vond het een mooie mix van privacy-experts en privacy voorvechters. Het was inspirerend om te zien hoe de genomineerden met innovatieve technische oplossingen de privacy van gebruikers willen verbeteren”. “Privacy is springlevend!” is een uitspraak van panellid Lennart Huizing (Privacy Company). Hij vond het heel grappig dat de reactie van de zaal op de stelling ‘privacy is belangrijker dan veiligheid’ massaal was: “dat is een valse dichotomie! Dan heb je een interessant publiek gevonden… Het tastbare ongemak rondom het afgeven van mobieltjes aan de buurman vond ik ook heel boeiend”. Na de discussie met panel en publiek kregen vijf genomineerden de kans om hun verhaal te vertellen; Schluss, Personal Health Train, IRMA, TrustTester en Jeugd Implementatieplan Pricacy deelden hun mooie initiatieven met de zaal. Nationale Privacy Conferentie 2018Na afloop nam de juryvoorzitter Bas Filippini (PrivacyFirst) het woord en kon Bart Jacobs van IRMA de felbegeerde award in ontvangst nemen. IRMA (I Reveal My Attributes) is een state-of-the-art open source identity platform waarin gebruikers zich middels een app kunnen authenticeren op basis van één of meer kenmerken vanuit hun verschillende rollen (contextuele authenticatie). Deze authenticatie is niet identificerend: door gebruik te maken van een 1-op-1 relatie tussen gebruiker en dienstverlener zijn zogenaamde “brokers” niet meer nodig en kan de gebruiker anoniem gebruikmaken van diensten, zonder wachtwoord en met een minimum aan benodigde kenmerken (“attributes’). Het systeem is ontwikkeld door de Digital Security onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds eind 2016 is IRMA ondergebracht bij de onafhankelijke stichting Privacy by Design. De jury prijst de ontwikkeling van IRMA vanuit de academische wereld als algemeen bruikbare privacy by design toepassing voor zowel de private als de publieke sector. Als middel voor privacyvriendelijke authenticatie spreken het grote innovatieve vermogen van de gehanteerde open-source techniek, de directe inzetbaarheid en de potentiële maatschappelijke impact van IRMA de jury enorm aan. In het bredere kader van Nederland Privacy Gidsland is IRMA door de jury daarom unaniem gekozen als winnaar van de Nederlandse Privacy Awards 2018.

‘Sleepwet-studenten’

Op initiatief van vijf Amsterdamse studenten wordt op 21 maart as. een nationaal referendum gehouden over de controversiële nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (‘Sleepwet’). Ongeacht de uitkomst van dit referendum zal dit leiden tot een hoger (en waarschijnlijk kritischer) Nederlands privacy bewustzijn. Reeds dit feit vormde voor de jury unaniem reden om deze studenten te belonen met een Nederlandse Privacy Award (Aanmoedigingsprijs). De middag werd afgesloten met een borrel alwaar de winnaars de felicitaties in ontvangst namen en de sprekers hun verhaal verder toelichtten. Deze editie smaakt naar meer! Binnenkort volgt meer informatie over volgend jaar. Voor geïnteresseerden in verdere activiteiten binnen PrivacyFirst verwijzen we graag naar https://www.privacyfirst.nl en meer informatie over de privacy by design-community kan je terecht bij https://ecp.nl/community-privacy-by-design.   Tot de volgende editie, Privacy First en ECP | Platform van de InformatieSamenleving januari 2018

Presentaties

20180130 PbD-toekomst-Nat-Privacy-Congres Jaap Henk Hoepman 20180130 NationalePrivacyConferentie Gerrit-Jan Zwenne 20180130 Aleid Wolfsen presentatie ECP