04-06-2014

Verslag Identiteit 2020 – 4 juni 2014

Allereerst heetten Arie van Bellen (directeur ECP) en gastheer Jaap Kuipers (initiatiefnemer PIMN) de deelnemers welkom. Dan komt Douwe Lycklama (Innopay) aan het woord. Douwe is betrokken bij de ontwikkeling van eHerkenning en andere stelstels. Hij geeft in zijn presentatie een overzicht van eIDstelstels in Europa. Een belangrijke conclusie is dat de business-case voor eID-stelsels duidelijk is (met voorbeelden als Zweden), maar dat die businessmodellen veelal ongeschikt zijn om het eID-stelsel te laten opstarten.

Biometrie en de herkenning van mobiele apparatuur (zoals device fingerprints) zijn relatief onbekende maar op grote schaal gebruikte technieken en spelen een rol in een eID multi-middelen strategie, fraude bestrijding en risico beheersing. Max Snijder, biometrie expert en directeur van de European Biometrics Group legt uit wat biometrie is en geeft aan dat biometrie uit het politiedomein doordringt naar het (paspoort)identiteiten domein. Een belangrijk aandachtspunt is dat het publiek steeds meer gewend raakt aan het gemak en gebruikersvriendelijkheid van biometrie: voor toegang tot smartphones, laptops en computers wordt steeds vaker biometrie gebruikt. Tegenover deze gebruikersvriendelijkheid staat dat biometrie werkt met waarschijnlijkheden, waarbij er een trade-off is tussen gemak van de gebruiker en zekerheid voor degene die de identiteit wil vaststellen 

Daarna geeft Hans-Rob de Reus een statusupdate over de ontwikkelingen rondom het eID stelsel binnen de overheid. De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een betere standaard voor toegang tot online dienstverlening: het eID Stelsel. Het stelsel maakt het mogelijk dat burgers, consumenten en ondernemers online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven, met één of meer inlogmiddelen.

Marc Minnee van BZK presenteert de uitkomsten van een succesvolle AntiFraude Hackathon in april en gaat daarbij in op de vraag hoe Big Data in 2020 de kwaliteit van een eID stelsel ondersteunt door bijvoorbeeld het opsporen en voorkomen van identiteitsfraude? De overheid innoveert het identiteitenbeheer (eID) en ziet daarbij een rol voor de burger via bijvoorbeeld MijnOverheid (MyData), publiek private samenwerking en het gebruik van Big Data.

Arre Zuurmond analyseerde de historie van identiteiten en de weerspiegeling van techniek in de maatschappij. Arre nodigt de aanwezigen uit om naar ontwikkeling van techniek te kijken als weerspiegeling van onderliggende behoeften en wensen van een samenleving. Papyrus werd bijvoorbeeld in de Egyptische samenleving als briefpapier geïntroduceerd toen de behoefte ontstond om contact te houden met familieleden en geliefden die voor scholing en werk op grote schaal vertrokken. De Franse revolutie legde de basis voor een aantal administratieve systemen als antwoord op de behoefte dat burgers, ongeacht status of afkomst, een identiteit moesten krijgen. Men kon met deze identiteit aanspraak maken op rechten en voorzieningen. Er was behoefte om voor iedereen een levenssfeer te definiëren waar de samenleving en met name overheid en justitie, niet zomaar inbreuk op konden maken. De systemen moesten er voor zorgen dat individuele burgers rechtsgeldige handelingen konden voltrekken ongeacht hun status of afkomst. In dit perspectief weerspiegelt de ontwikkeling van een eID-stelsel de behoefte om deze elementaire burgerrechten ook vorm te geven in een online wereld. Deze middag kaart Arre aan dat we niet gehaast moeten zijn: De samenleving heeft enkele jaren nodig om te wennen aan elektronische identiteiten, dat kunnen we niet in 10 jaar regelen. Tot stelt Jaap Kuipers de aanwezigen aan elkaar voor, vanuit de gedachte dat ECP en PIMN deelnemers een community vormen rond elektronische identiteiten.