26-04-2016

Verslag eSkills conferentie 16 maart online

Meer dan 200 internationale beleidsmakers, CEO’s en deskundigen spraken op 16 maart jongstleden met elkaar over noodzakelijke acties om de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking op een hoger niveau te krijgen. Tijdens de conferentie ‘Skilling up for the future’ in het Circustheater in Den Haag stond de nieuwe Europese e-Skills agenda van de Europese Commissie die in mei gepresenteerd wordt centraal. Digitale vaardigheden en Key Enabling Technologies (KET’s) zijn één van de belangrijkste prioriteiten van het EU industriebeleid gericht op groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in alle lidstaten. Het volledige verslag van de conferentie is nu beschikbaar.

Keynote sprekers waren ZKH Prins Constantijn van Nederland, Europees Parlementslid Marietje Schaake en Markku Markkula, voorzitter van het Comité van Europese regio’s. Daarnaast waren er presentaties van Harry van Dorenmalen, voorzitter van IBM Europa en de Europese commissarissen Elżbieta Bieńkowska, Marianne Thyssen en Günther Oettinger.

  
Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden: “Bijna alle toekomstige werkzaamheden zijn digitaal en nieuwe technologieën vereisen nieuwe vaardigheden. Het opleiden van nieuwe werknemers en omscholing van het huidige personeelsbestand van organisaties zijn enorme uitdagingen die alleen succesvol zullen zijn wanneer overheden, bedrijfsleven, opvoeders, opleidingsinstellingen, ouders, kinderen en alle andere betrokken partijen samenwerken”.

Digital Champion en voorzitter van ECP, Tineke Netelenbos benadrukt het belang van digitale vaardigheden: “Onze digitale wereld valt of staat met digitale vaardigheden. Toch is er een toenemend tekort aan gekwalificeerde werknemers met actuele kennis en vaardigheden. Geen van de betrokkenen kan dit op eigen kracht verbeteren, daar is samenwerking voor nodig. Publiek-private samenwerkingen zijn breed gesteund en hebben meer impact. Als maatschappij hebben we de plicht iedereen de vaardigheden te geven die nodig zijn om mee te komen in de digitale samenleving. Daarom zet ECP de schouders onder publiek-private samenwerking en digitale vaardigheden. “

De belangrijkste opstekers van de conferentie:

• Digitale vaardigheden, ICT professionaliteit en diversiteit zijn ‘hot topics’ die op politiek niveau moeten worden opgepakt.
• Het leren van digitale vaardigheden is belangrijk voor iedereen. Er zijn veel mogelijkheden en kansen beschikbaar om het te gaan leren.
• Er moet meer worden gefocussed op ‘life long learning of eSkills (upskill & reskill)’, in het bijzonder voor beslissers.
• Het belang van het creëren van een ICT-professionals netwerk.
• Het IT- vak is een zeer breed begrip, het is belangrijk om rekening te houden met de verschillende betekenissen ervan (ondersteuning van een leven lang leren, een onderscheid tussen de verschillende vaardigheden – aan sommige IT- beroepen neemt de vraag af aan sommige neemt de vraag juist toe, etc.)
• Er is nog een lange weg te gaan voor Europa om e-CF tot een internationaal erkende en geaccepteerde standaard te maken, maar het begin is er.
• De kwestie digitale vaardigheden heft samenwerking nodig tussen alle betrokken partners: opvoeders, de overheid en andere instellingen.
• The eSkills for Jobs community is een bruikbare community van ‘believers’ en door het delen van kennis en het verstevigen van netwerken zou het mogelijk moeten zijn om vooruit te komen.
• Nicolas Schmit, Luxemburgs minister van Arbeid, Werkgelegenheid en de Sociale en Solidaire economie: “We moeten de digitale geletterdheid in de hele beroepsbevolking bevorderen om een nieuwe digitale kloof te vermijden ” en “Zonder investeringen in de vaardigheden zal de digitale transformatie leiden tot een enorme banencrisis.”

Het volledige verslag kunt u hier downloaden.

Meer informatie over de conferentie, foto’s, persberichten en een aftermovie kunt u terugvinden op www.eskills4jobs.nl.

De conferentie werd georganiseerd door ECP en DIGITALEUROPE. Het was tevens een geassocieerde bijeenkomst in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie en maakte deel uit van de eSkills for Jobs Campagne.