15-04-2016

Verslag eHealth Steden Estafette Rotterdam

eHealth Steden Estafette; kennisuitwisseling van stad naar stad
De eHealth Steden Estafette is een kennisuitwisseling tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van ouderen thuis. De estafette is een initiatief van Digitale Steden Agenda, het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT, de Ministeries VWS en EZ, ECP en ZonMW.

eHealth Steden Estafette Rotterdam – 9 maart 2016
De wethouder van Rotterdam, Hugo de Jonge, deelde de visie van Rotterdam op eHealth en thuistechnologie. Daarnaast kwamen de praktische toepassingen van eHealth en thuistechnologie in de praktijk aan bod met de projecten Vitaal Thuis (keuzegids voor thuistechnologie), Medical Delta (proeftuinen, opschaling en het betrekken van de gebruiker) en de GGD AppStore (onafhankelijke toetsing van gezondheidsapps). Aansluitend gingen we met meer dan 100 deelnemers in verschillende workshops in gesprek over hoe we betaalbare vormen van eHealth en thuistechnologie dichtbij de gebruiker kunnen brengen, zodat mensen zo lang mogelijk de regie houden op hun eigen leven. Doel was om aan de hand van stellingen tot tips voor de gemeenten te komen.

U kunt de presentaties, films en het verslag op de Doorbraak Zorg website teruglezen.