06-08-2009

Verslag Des Indes Debat 22 juni

ECP-EPN houdt vijf keer per jaar voor premium members een dinerbijeenkomst in Hotel Des Indes te Den Haag.

 

Op 22 juni jongstleden was te gast Elco Brinkman, voorzitter van NICTIZ dat zich richt op de invoering van ICT in de zorg, in het bijzonder op de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Brinkman zei dat professionals nog meer de voordelen van het systeem voor de patiënt, zoals het voorkomen van fouten en betere kwaliteit van gezondheidszorg, zouden kunnen uitdragen. “Daarnaast,” merkte hij op, “heerst de perceptie dat gegevens in het EPD minder veilig zouden zijn dan in papieren dossiers. Dat is beslist niet het geval, privacy is daarin zelfs beter gewaarborgd.”

 

De vergadering werd voorgezeten door Roger van Boxtel, voorzitter ECP-EPN.

 

 

ECP-EPN houdt vijf keer per jaar voor premium members een dinerbijeenkomst in Hotel Des Indes te Den Haag. Doel is met het netwerk van het platform in de top van bedrijfsleven, overheid, wetenschap maatschappelijke organisaties en politiek te spreken over actuele onderwerpen rond ICT en samenleving (zoals smart living, interoperabiliteit en het  elektronisch patiëntendossier) dan wel vraagstukken te bespreken met een langetermijnperspectief (zoals de rol van breedband of de strategische agenda van de overheid).

Deze Des Indes Debatten zijn besloten en doorgaans is hierbij een bewindspersoon aanwezig. De bijeenkomsten bevorderen informele contacten met politici en zorgen voor een kennisvoorsprong met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen omdat ook deskundigen op verschillende (wetenschappelijke) terreinen worden uitgenodigd.