19-06-2013

Verslag deelnemers Special: Big Data & de overheid

In het Data Value Center in Almere organiseerde ECP samen met TNO op 12 juni jongstleden een Deelnemers Special over Big Data en de overheid. Circa 130 belangstellenden kwamen naar deze bijeenkomst waar werd gesproken over hoe informatiemanagement kan bijdragen aan transparantie en efficiëntie. De huidige economische situatie vraagt daar immers om, met name als het gaat om de overheid.

 

Annemarie Jorritsma (burgemeester van Almere) beet de spits af. 

Zij ging in op de noodzakelijke bezuinigingen waar zij mee te maken heeft en hoe nieuwe technologieën, met name big data, kunnen helpen bij het zetten van de ‘tering naar de nering’. Big Data brengt volgens mevrouw Jorritsma nieuwe toegevoegde waarde, creativiteit en efficiency winst. Big Data maakt het mogelijk om nieuwe dingen te doen, denk aan open verlichting door middel van LED dat op basis van weersvoorspellingen, events en drukte kan worden aan- of uitgezet. Maar ook de zorg voor ouderen kan worden verbeterd door middel van spraakherkenningen. Daarnaast kan het zorgen voor bedrijvigheid uiteindelijk banen opleveren zoals beoogt wordt in het regieprogramma Almere DataCapital waar Jorritsma voorzitter van is. In dit programma wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid in Almere rondom de opslag en verwerking van ‘big data’.

 

Daarna gaf Jacob Kohnstamm (voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens) zijn visie op het onderwerp. Hij benadrukte de driehoek van klantvriendelijkheid, technologie en efficiency die altijd in het oog zou moeten worden gehouden bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Andere belangrijke aspecten zijn verder transparantie en het niveau van beveiliging. Tot slot benadrukt Kohnstamm dat het koppelen van verschillende databestanden niet altijd het gewenste resultaat zal opleveren omdat de gegevens simpelweg met andere doelen zijn vergaard. Hij pleit er dan ook voor een privacy-impact-assesment uit te voeren als data bestanden gekoppeld worden voordat de operatie start. 

 

Wim van der Poel, projectleider STOOP, gaf een praktijkgerichte visie. Hij vertelde over het onderzoek naar een monitoringssysteem voor ondergrondse infrastructuren.  Dit project is onderdeel van  het programma “IJknet” waarin dergelijke monitoringsystemen een startpunt zijn om met gebruikmaking van bestaande en nieuwe databronnen tot een informatievoorziening te komen die voor vele partijen interessant kan zijn. 

 

Daarna gaf Piet Daas, methodoloog en Big Data expert bij het CBS, een enerverende presentatie. Hij liet aan de hand van drie voorbeelden uit het verkeer, gebruik van mobiele telefoons en sociale mediaberichten, zien hoe zij data vergaren en interpreteren. Daas gaf aan dat het vergaren van enorme hoeveelheden data  niet altijd even praktisch is en soms zelfs ongewenst is. Ook stond Daas stil bij het feit dat het CBS bij verwerken van data altijd de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  in ogenschouw heeft. 

 

Tot slot gaf Peter Striekwold, senior adviseur voertuigtechniek RDW, een presentatie over de uitdagingen van Big Data in automotive.“De toekomst is dichterbij dan u denkt”. Striekwold liet zien dat voertuigen en  de infrastructuur op niet al te lange termijn met elkaar gaan communiceren. De rol van de bestuurder komt daarmee steeds verder op de achtergrond. Hiermee worden verschillende data verzameld zoals, route, positie, gewicht, verbruik en status voertuig. Dit vergt een gedragsaanpassing, niet alleen van de bestuurder maar ook van de RDW. Een van de uitdagingen die de RDW nog ziet is de techniek waarmee gewerkt wordt. Die speelt immers een cruciale rol als het gaat om het vergaren van de gegevens. De betrouwbaarheid van de techniek is dan ook van cruciaal belang. 

 

Tijdens de borrel vond de officiële opening van het Data Value Center plaats met Guido van Woerkom, voorzitter van het maatschappelijk proces RRAAM (Rijk-Regio-programma Amsterdam Almere Markermeer) en Ben Scholten, wethouder Economische Ontwikkeling Almere.

 

De presentaties kunt hier nalezen.