25-04-2012

Verslag bijeenkomst SEPA voor softwareleveranciers

Meer dan 100 geïnteresseerden konden op 24 april jongstleden hun vragen kwijt over SEPA tijdens een bijeenkomst over de praktijkervaringen van softwareleveranciers bij implementatie van SEPA. De bijeenkomst vond plaats op Factuurcongres in het Evoluon Eindhoven en was georganiseerd door het Kennisplatform Administratieve Software (belegd bij ECP), Softwarepakketten.nl, Taskforce Sepamigratie en Forum Standaardisatie.

 
SEPA  is de afkorting van “Single Euro Payments Area”. Binnen Europa kan in de nabije toekomst met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen worden betaald. Er komen overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in dat hele gebied te gebruiken zijn. SEPA omvat in eerste instantie de landen die de euro hebben ingevoerd. Voor de Europese politiek is SEPA het ideaal van één uniforme Europese betaalmarkt die meer omvat dan de eurolanden.

 

Bij softwareleveranciers heerst veel behoefte aan informatie over SEPA omdat per 2014 SEPA verplicht wordt en is afgesproken dat per 1 oktober a.s. banken berichtenverkeer in SEPA kunnen afhandelen en een deel van de gebruikers van administratieve software van die mogelijkheid gebruik wil maken.

 

De taskforce SEPA-migratie sprak tijdens de bijeenkomst over de achtergrond van SEPA, het Nederlandse migratiepad en waar softwareleveranciers met hun vragen terecht kunnen.
SAP-Nederland, lid van de klankbordgroep van de Taskforce Sepamigratie,  vertelde over hun ervaringen met SEPA en de openstaande vragen waar binnen de taskforce aan wordt werkt.
Equens, serviceprovider die een groot deel van het dataverkeer tussen banken en bedrijven faciliteert, vertelde over hun dienstverlening naar bedrijven die werken met meerdere banken.
Gerard Bottemanne (GBNed, voorzitter van het kennisplatform administratieve software) toonde de SEPA matrix waarin de Nederlandse SEPA-profiel en de afwijkingen per bank komen te staan. Veel vragen uit de zaal hadden betrekking op die verschillen per bank, die, hoewel klein, niet erg transparant worden gecommuniceerd. Verder toonde Gerard de opzet van de SEPA softwaremonitor die, zoals de naam al zegt, inzicht biedt in het SEPA-proof zijn van softwarepakketten. De SEPA softwaremonitor is beschikbaar via www.softwarepakketten.nl/sepa. Via deze website komt, begin mei, ook de SEPA matrix beschikbaar.
Vanuit de zaal kwamen veel vragen omtrent machtigingen/incasso onder SEPA, de conversie van rekeningnummers naar IBAN/BIC, de gevolgen van fusies van banken voor rekeningschema’s, de mogelijkheden om te testen enz.. 

 

In nauw overleg met het Nationaal Forum SEPA-Migratie, het Forum Standaardisatie en de voorzitter van het Kennisplatform (Gerard Bottemanne) worden in de komende weken de knelpunten aangepakt. Op 19 juni is er een uitgebreid SEPA testevent gepland, waarin veel van de aanwezigen willen participeren en waaraan ook de grote banken en Equens meedoen. Op de testdag dag worden de ervaringen met het testen besproken en kunnen softwareleveranciers ook direct in gesprek met de technisch specialisten van de bank. Als u meer informatie wilt over de testdag op 19 juni (spelregels, testdocumentatie), de presentaties en nieuwsbrief wilt ontvangen of wilt meedoen in de testen de volgende weken, dan kunt u informatie krijgen via Gerard Bottemanne of Jelle Attema. Informatie over het testevent is binnenkort ook te vinden via de hiervoor genoemde websites.