23-11-2017

Verslag bijeenkomst Privacy by Design III

Op dinsdag 7 november kwamen publiek-private partijen vanuit de energiesector bij elkaar voor de bijeenkomst van ECP in samenwerking met het PI.Lab om te leren en discussiëren over privacy-by-design. Ook in de energiesector speelt een verantwoorde omgang met persoonsgegevens een belangrijke rol. De opkomst van het Internet der Dingen, de integratie van zelf opgewekte energie in het energienet en de energiebehoeften van de elektrische auto leiden tot aanzienlijke hoeveelheden persoonsgegevens die verwerkt moeten worden. De ontwikkelingen leiden tot een gedetailleerd inzicht in het eigen energieverbruik voor consumenten, een betere distributie van energie, beter inspelen op behoeftes, en zo voort, en zo voort. Dit maakt ook de behoefte groter naar de juiste privacy strategieën. Marc van Lieshout (TNO/PI.lab) introduceerde onze twee sprekers vanuit de energiesector die de genodigden meenamen in hun kijkje in de keuken. Boas Bierings van Enexis legde uit hoe Enexis binnen hun organisatie met het privacyvraagstuk aan het werk is geweest. Boas merkte afloop op: “Ik vond dat de zaal zeer privacy bewust was en dat er daarom een goede discussie was. Interessant waren de opmerkingen uit de zaal over toepassingen om de klanttoestemming goed te regelen en klantcontrole over de eigen gedetailleerde energiegegevens. Zeer van belang voor de energiesector. We moeten daarnaast wel in het oog blijven houden dat de energiesector toegang nodig heeft tot een minimum set aan persoonsgegevens voor de wettelijke verplichtingen voor het beheer van het energienet en voor bijvoorbeeld facturatie. Zeker gezien de ontwikkelingen in de energietransitie die vragen om flexibiliteit in het net” Bob Kronenburg (Tippiq) gaf ons inzicht in de ontdekkingsreis achter een trust-platform. Tijdens de evaluatie van deze middag gaf hij het volgende aan: “Het van belang is dat we over silo’s en publiek en privaat heen investeren in digitale infrastructuur die echte privacy-by-design-oplossingen faciliteren onder integere voorwaarden. Het is van essentieel belang dat we dit als BV Nederland goed, integer en gebruiksvriendelijk inrichten om ook in de toekomst het vertrouwen van de gebruiker te behouden en toegang te krijgen tot vitale data voor de slimme diensten die we morgen en overmorgen naar de klant willen brengen…” Na de soms wat verhitte discussie, gaf Ad Reuijl (CIP) een kijkje in de keuken welke tooling vanuit het CIP geleverd wordt om grip te krijgen op privacy. Zijn woorden na deze sessie waren als volgt: “Een mooie bijeenkomst. Ook nu viel me weer op dat de groep mensen die zich bezighouden met Informatieveiligheid zo betrokken zijn op hun vakgebied en – zo lijkt het – veel meer open staan voor het delen van kennis dan je in andere vakgebieden ziet. Als je de materie zo vanuit verschillende invalshoeken belicht ziet worden, realiseer je je eens te meer dat privacybescherming en de wetgeving eromheen toch wel erg complex is. We hopen als CIP dat we met de Grip-op-Privacy producten een relevante bijdrage hebben gerealiseerd bij het hanteerbaar maken van de materie.” Een mooie middag met veel stof tot nadenken en tegelijkertijd mooie cases uit de praktijk. Deze bijeenkomst was de derde in een reeks van Privacy by Design. Wanneer u interesse heeft om te participeren in deze community kunt u zich aanmelden op privacy@ecp.nl. Aanmelden betekent dat u op de hoogte gehouden zal worden van aankomende events en input kan leveren op het thema.