04-06-2010

Verslag bijeenkomst Nederland als netwerkmaatschappij: Mobiel internet en the internet of things

Woensdag 2 juni vond in Den Haag een ECP-EPN bijeenkomst plaats over Nederland als netwerkmaatschappij. De bijeenkomst was goed bezocht met ongeveer 70 personen van diverse organisaties en aan de hand van de sprekerspresentaties kwamen boeiende vragen naar boven hetgeen een levendige discussie tot gevolg had. Hieronder wordt de inhoud van de sprekerspresentaties kort samengevat.

 

Chris Bannink – Logica
Chris Bannink leidde zijn verhaal in door in te gaan op de vraag hoe connected de wereld eigenlijk is. Zo blijkt Oost-europa en India ongeveer even connected te zijn en blijken binnen Europa grote steden in Nederland en Londen het grootste netwerk te hebben in de online wereld. Daarnaast haalde Chris Bannink het jaarverslag van de OPTA aan om te laten zijn dat het totale belvolume in Nederland is gedaald maar dat mobiele data erg is gestegen. Ook liet hij zien dat de verkoop van e-readers ook flink is gestegen en dat dit toch een duidelijke trend is.

 

Na deze introductie vervolgde Chris Bannink zijn verhaal met het concept SPITS (Strategic Platform for Intelligent Traffic Systems) dat communicatie tussen auto‟s onderling, tussen auto’s, wegkantsystemen en verkeerscentrale mogelijk maakt. Hierdoor kan de infrastructuur beter benut worden en zijn hulpdiensten bijvoorbeeld sneller ter plaatse. Een concreet voorbeeld hiervan is dat de auto zelf weet waar een plekje is op een drukke parkeerplaats en daar ook zelf heen rijdt. In 2012 komt het eerste kastje van SPITS waarschijnlijk op de markt.

 

Laurens ten Feld – Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL)
Laurens ging in op het project VersSchakel. Dit is een project dat de gekoelde keten van leverancier tot het schap bij de supermarkt in kaart brengt door middel van RFID chips. Deze chips zitten verwerkt in kratten waarin de producten liggen. Grote voordelen van deze RFID chips zijn dat de gehele keten transparant wordt en er aangestuurd kan worden aan de hand van gemeten feiten.

 

Het vervolg van dit project is dat er in heel Nederland gewerkt gaat worden met ingebouwde RFID chips. Dit gaat wel ongeveer 15 miljoen euro kosten maar moet zijn investering zeker opbrengen aangezien een transparante keten voor veel efficiëntievoordelen zorgt.

 

Christiaan van ’t Hof – Rathenau Instituut
Vooral de maatschappelijke kanten van de netwerkmaatschappij werden door Christian van’t Hof besproken. Waarbij hij aan de hand van de nieuw uitgekomen publicatie „Check in Check out‟ toelichtte hoe onze openbare ruimte steeds verder digitaliseert en welke gevolgen dit heeft.

 

Christian van ‘t Hof besteedt veel aandacht aan de maatschappelijke gevolgen van de netwerkmaatschappij. Volgens hem wordt het woord privacy als soort van schild gebruikt en worden innovaties hierdoor geremd. Maar hoeveel privacy heb je eigenlijk in publieke ruimtes? En naast het verlies van enige privacy krijg je er ook heel veel voor terug zoals service, informatie en kortingen.

 

Het is daarom beter om in dit geval te spreken over Identity management in plaats van privacy. Wel is het verstandig om identiteiten zo veel mogelijk te scheiden en ze herroepbaar te houden zodat je bepaalde informatie over jezelf kan wissen.

 

Een concreet voorbeeld van de netwerkmaatschappij is de OV-chipkaart. Het grote voordeel wat met de OV-chipkaart werd beoogd is het overzicht van waar reizigers zich bevinden. Welke lijn is vaak over/onderbezet en hoe kan de dienstverlening hierop aangepast worden. Een side-effect is dat er door middel van de OV-chipkaart ook opsporing naar criminelen kan worden gedaan.

 

Volgens Christian van ‘t Hof moet er eigenlijk een super operator komen in de zin van een trusted service manager die operators, banken, aanbieders met elkaar verbindt en de identiteiten goed kan waarborgen.

 

Het boek check in- check uit gaat in op het betreden van een nieuwe fase van de informatiesamenleving “we leven in het web”. Daarnaast gaat het ook in op wat mensen het meest benauwd: het gevoel van robotisering. Het is daarom belangrijk om systeemdwang te voorkomen bij het uitvoeren van innovaties om de netwerkmaatschappij te bevorderen.