12-03-2018

Meld u aan voor Codeweek 2018

Na de geslaagde editie van 2017 is het doel van Codeweek dit jaar om de helft van alle basisschoolleerlingen in Europa kennis te laten maken met programmeren. ECP organiseert de Nederlandse editie van de Codeweek die dit jaar plaatsvindt van 6 t/m 21 oktober. Wij roepen ook u op om in de Codeweek 2018 een actieve bijdrage te leveren. Aanmelden kan vanaf vandaag via www.codeweek.nl.

Ambitie Codeweek 2018: minimaal 50% van de Europese kinderen maken kennis met programmeren

Tijdens Codeweek organiseren scholen, bibliotheken en andere organisaties in heel Europa activiteiten die kinderen kennis laat maken met computational thinking, een van de vier domeinen van digitale geletterdheid. Leren denken als een computer – want dat leer je als je leer programmeren – helpt om problemen te kunnen doorgronden, ideeën te verkennen en uit te voeren. Vaardigheden die onmisbaar zijn voor de banen van de toekomst. Om Codeweek onder de aandacht te brengen stelde de Europese Commissie in ieder deelnemend land ambassadeurs aan. Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP, is Digital Champion en één van de Nederlandse ambassadeurs. In de aanloop naar de editie van dit jaar kwamen de ambassadeurs van het project bijeen in Brussel op uitnodiging van de Europese Commissie. Na een presentatie van de Commissie over de huidige stand van zaken rond programmeeronderwijs presenteerden de ambassadeurs projecten en plannen uit hun thuisland. Dit leverde een breed overzicht aan initiatieven uit verschillende landen op. Maar hoe uniek ook, elke benadering kende als gemene deler het uitgangspunt om zo veel mogelijk betrokken partners aan de projecten te binden. Samenwerking tussen overheid, onderwijs en private partners is daarbij het uitgangspunt. Afgesproken werd dan ook om bestaande samenwerkingsverbanden te intensiveren en nieuwe partners bij Codeweek te betrekken. ECP organiseert de Nederlandse editie van Codeweek en mobiliseert ook dit jaar weer zoveel mogelijk organisaties om ook deel te nemen. Een aantal organisaties heeft de handschoen al opgepakt, maar er zijn nog velen nodig om in de week de Europese ambitie te halen: 50% van alle kinderen maken kennis met programmeren. Ook uw organisatie kan bijdragen door een evenement te organiseren, deel te nemen aan een evenement of de Codeweek te promoten. Meld uw activiteit vandaag nog aan op www.codeweek.nl.