18-05-2016

Verkenning naar Nationale Blockchain Coalitie

Het gesprek over blockchain moet niet alleen gaan over de onderliggende technologie maar vooral over business process change. Binnen Nederland zijn er met de inzet van blockchaintechnologie grote mogelijkheden voor verbetering in serviceverlening, betere beheersing van productieprocessen, kostenbesparing, reductie van fraudegevoeligheid en terugdringen van cyberrisico’s.

Nader onderzoek is hard nodig. Een call to action aan overheid en ondernemingen is daarom gerechtvaardigd. Het World Economic Forum verwacht dat in 2025 een derde van het wereldwijd bruto nationaal product opgeslagen is binnen blockchain. Reden te meer om vandaag al het gesprek over blockchain en de mogelijke strategische impact daarvan aan te gaan.

Funderend onderzoek

Anders dan in de begindagen van IT en later het internet, zouden ondernemers, bestuurders en beleidsmakers zich nú al bewust moeten maken van de impact die blockchain kan hebben op economische, technische, commerciële en culturele kansen.

Daartoe moet meer funderend onderzoek worden verbonden met toepassingsonderzoek, valorisatie initiatieven en commercialisering. De blockchain coalitie zal, vergelijkbaar met het programma Commit2Data, met name inzetten op het versterken van de user inspired research en de versnelde valorisatie en disseminatie van de technologie in toepassingen.

Digital capability

De voorwaarden voor een vruchtbare blockchain-ontwikkeling in Nederland zijn legio. Nederland beschikt over een sterke digital capability in wetenschap en bedrijfsleven, de overheid verricht transacties enkel digitaal en er zijn marktpartijen die er belang bij hebben mee te helpen nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Nederland kan ook op het gebied van blockchain één van de wereldwijde trendsetters worden.

Om de mogelijkheden van blockchain optimaal te benutten wordt er hard gewerkt aan de oprichting van een Nationale Blockchain Coalitie. De eerste verkennende gesprekken zijn al gevoerd en moment worden de sectorale en nationale ambities uitgewerkt. Het streven is om komend najaar de eerste Blockchain Summit te organiseren.

Binnenkort zal op deze website een nieuwe sectie verschijnen, volledig toegespitst op het blockchain onderzoek.

Kijk voor meer informatie ook op www.dutchdigitaldelta.nl