20-11-2020

Verantwoord mogelijkheden van versnelde digitalisering benutten

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving lanceert de publicatie – De digitale samenleving in stroomversnelling. Hierin wordt een visie gepresenteerd op de vraag hoe in de Nederlandse samenleving de mogelijkheden van de versnelde digitalisering voor iedereen benut kunnen worden. De gedachte dat digitale mogelijkheden ons veel kunnen brengen als we er actief richting aan geven, vormt hierbij de basis.

Digitalisering in stroomversnelling

De coronacrisis heeft de digitalisering in een versnelling gebracht. Thuiswerken is de norm geworden; de techniek lijkt de afstand naar het werk makkelijk te kunnen overbruggen, de robuuste infrastructuur van kabel en 4G maken het mogelijk dat Nederlanders hun werk voor een groot deel thuis kunnen uitvoeren en veel zaken die niet vanuit huis konden (onderwijs, zorg), bleken ineens toch ook online te kunnen.

‘We staan echt op een kruispunt. We zien een superdigitalisering en dat heeft een enorme impact op de samenleving en op de levens van mensen. Het is van ons allemaal geworden, het thuiswerken, het gebruikmaken van de digitale infrastructuur van ons land. Laten we niet vergeten dat we in maart ook allemaal online konden gaan. Dat had echt anders kunnen uitpakken’, aldus directeur Arie van Bellen

Drie grote thema’s

Voor deze publicatie is met verschillende sleutelspelers gesproken over hun visie op digitalisering tijdens en na corona. ECP heeft hiermee de peilstok in de digitale stroom gezet.
Hieruit komen drie grote thema’s duidelijk naar voren. Digitale veiligheid en het kunnen vertrouwen op digitale toepassingen is een wezenlijk onderdeel van ons digitale leven. Waarbij digitale veiligheid fundamenteel  anders is dan veiligheid in de ‘fysieke’ wereld. Door de stroomversnelling waarin we zitten verandert er veel. Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt, voor de competenties van werknemers? Onderwijs en bedrijfsleven moeten zich inspannen om meer mensen te bereiken en te motiveren om te gaan werken in een beroep waar ICT-kennis vereist is, of als ICT-specialist. Als we digitaal gaan leven, moeten we er wel voor zorgen dat iedereen mee kan doen.
Daarnaast spelen er bij de uitdagingen rond digitalisering ethische vragen. We zoeken een ethiek die in al deze processen een constructieve rol kan spelen, zodat de waarden die we belangrijk vinden vanzelfsprekend meegenomen worden in de wisselwerking tussen techniek en samenleving.

Handreiking en inspiratie

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving draagt als neutrale aanjager en verbinder bij aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving waarin iedereen mee kan doen. En doet dat in verbinding met partijen uit bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met de publicatie van deze visie wordt een handreiking gedaan richting politiek en inspiratie geboden voor nieuw beleid.