24-04-2018

Veel steun uit bedrijfsleven voor ontwikkelteam digitale geletterdheid Curriculum.nu

Vertegenwoordigers uit het  bedrijfsleven dachten tijdens de strategische werksessie van  17 april jl.  actief mee over digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum. Dat deden zij naar aanleiding van specifieke vragen die het  ontwikkelteam digitale geletterdheid van het Curriculum.nu voor hen had.

Bouwstenen nieuw curriculum

Dit ontwikkelteam  moet bouwstenen voor het nieuwe curriculum opleveren over  wat leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen  om ‘digitaal  geletterd’ te zijn. De inbreng van  expertise en ervaring uit het bedrijfsleven vonden zij hierbij onmisbaar. Het was een zeer constructieve middag, waarbij de eerste visie van het ontwikkelteam op veel steun kon rekenen. Een tekenverslag van de specifieke vragen vindt u hier.

Volgende input sessie

De volgende input sessie voor het ontwikkelteam vindt plaats op 19 juni in de B. Building in  Amsterdam. U kunt zich via deze link alvast aanmelden  . Voor het leren, leven en werken in een digitale samenleving blijft de  dialoog tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties van cruciaal belang.   Daarom hebben CIONET, Codepact, Nederland ICT en Stichting FutureNL de krachten gebundeld om het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu te voorzien van feedback. ECP is vanuit Codepact betrokken.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien