16-05-2016

Uw workshop op het Internet Governance Forum 2016?

Call voor workshops en Open Fora IGF 2016, Mexico (6-9 december 2016)

Iedereen is uitgenodigd om workshopvoorstellen aan te dragen in het kader van het overkoepelende thema van het IGF dit jaar: ‘Enabling Inclusive and Sustainable Growth’.

Het NL IGF bereidt Nederlandse deelnemers voor op het IGF en kan ook meedenken en adviseren. Ook als u vragen heeft over deelname aan het Internet Governance Forum 2016 van 6-9 december in Guadalajara, Mexico kunt u bij ons terecht, via nligf@ecp.nl.