04-11-2010

Unieke, onafhankelijke kindermedia-gids 3 november online

De eerste en unieke mediagids voor alle kindermedia tussen 1,5 en 12 jaar is 3 november jongstleden online gegaan. Deze Mediasmarties gids voorziet in een grote behoefte om een overzicht te hebben over de beschikbare en actuele televisieprogramma’s, dvd’s, websites en games. Naast een korte inhoudsomschrijving is elk product voorzien van een leeftijdsindicatie.

 

Dit initiatief, dat tot stand kwam door het Ministerie van OCW en Jeugd en Gezin, is een gevolg van het steeds groeiende aanbod van media voor kinderen, de grote aantrekkingskracht van media voor kinderen die ze onbeperkt en onbevangen beleven, en ouders die dit proces niet meer kunnen overzien en onbekwaam zijn op het gebied van mediaopvoeding.

 

De selectiecriteria in Mediasmarties maken een overzicht van diverse categorieën, zoals platform, commercieel/ niet commercieel, onderwerp, thema mogelijk. Hierdoor kunnen mediagebruikers als ouders en professionele opvoeders  een bewuste keuze maken die past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Uiteindelijk maken ouders zelf een keuze op basis van een overzichtelijke voorselectie.
De kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen vanaf het voorjaar 2011 de gelegenheid om zelf de gids te raadplegen.
Naast een zoekfunctie biedt de online gids een mogelijkheid om per kind een persoonlijke profielpagina aan te maken als leidraad voor het mediagebruik van een week. Deze pagina geeft een visueel aantrekkelijk en actueel overzicht met gebruikersinformatie. Een printoptie is toegevoegd. In een review kunnen ouders input achterlaten voor de redactie en medegebruikers.
Cathy Spierenburg, programmamanager van Mediasmarties en voormalig netmanager van Z@appelin: "Om ervoor te zorgen dat het een onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar systeem is, hebben we een virtuele academie geopend om recensenten op te leiden voor een uniforme wijze van beschrijven en adviseren. Dat werkt goed in de uitstraling en beeldvorming. We hebben ons laten bijstaan door tal van deskundigen een uitgebreide ouderraad. Uit de testfase blijkt dat men zeer tevreden is met deze aanpak.”