21-06-2021

Tweede Kamerleden aan zet bij versnelling digitale geletterdheid in het onderwijs

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, heeft op 21 juni aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) het pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs aangeboden. In dit pleidooi, dat centraal stond tijdens de bijeenkomst “Versnellen van digitale geletterdheid in het onderwijs”, georganiseerd door ECP en VodafoneZiggo, laten ruim 30 partijen zien dat onder regie van het onderwijs direct gestart kan worden.

Urgentie wordt breed gedeeld 

“Digitale geletterdheid voor alle leerlingen is belangrijk om op eigen kracht te kunnen functioneren in een digitale samenleving waarin technologie en media een belangrijke plaats hebben. Er is in Nederland inmiddels brede overeenstemming dat digitale geletterdheid zo snel mogelijk een plek moet krijgen in het onderwijscurriculum”, aldus Tineke Netelenbos. Helaas laat de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum al veel te lang op zich wachten. Netelenbos: “Het is daarom geweldig om te zien dat een groot aantal partners dit pleidooi aanbiedt aan de politiek. En hen vraagt vaart te maken met de invoering op scholen waarbij het onderwijs de regie voert.” Na politieke goedkeuring verwachten de partijen dat, in nauwe samenwerking met scholen en ondersteunende organisaties, de implementatie op alle scholen in een periode van twee jaar gerealiseerd kan worden.  

De invoering kan al beginnen  

De invoering van digitale geletterdheid kan voor een groot deel al beginnen, omdat het onderdeel kan zijn van andere leergebieden. Curriculum.nu, dat werkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het landelijk onderwijscurriculum, stelt daarover: “Digitale geletterdheid maakt nu nog geen deel uit van de kerndoelen en de examenprogramma’s. Voor een groot deel kan het een plek krijgen binnen bestaande leergebieden. Andere leergebieden kunnen daar ook voordeel van hebben. Het digitaal publiceren van een tekst kan bijvoorbeeld onderdeel worden van taal of Nederlands. Dat biedt mogelijkheden om het leren schrijven van teksten te ondersteunen.”  

Onder regie van het onderwijs nu starten met de invoering  

Curriculum.nu heeft in detail een voorstel uitgewerkt voor digitale geletterdheid. Na het definitief vaststellen van de bouwstenen, is de inhoudelijke basis beschikbaar voor partijen om, na politieke goedkeuring, direct aan de slag te gaan. Van groot belang daarbij is de zorgvuldige voorbereiding onder regie van het onderwijs, waar de partners aan willen bijdragen. Eugenie Zwanenburg, directielid Hofstad Lyceum zegt hierover: “Digitale geletterdheid zal voor een groot deel geïntegreerd moeten worden in bestaande vakken. Dat moet je dus samen organiseren. En daar lijkt ook bereidheid toe omdat het voor veel groepen grote meerwaarde heeft. Leerlingen krijgen actueel onderwijsaanbod, leraren worden ondersteund in het geven van relevante lessen met actuele leermiddelen én de maatschappij vaart wel bij digitaal vaardige en -weerbare kinderen en jong volwassenen.”  

Pleidooi: Tweede kamer aan zet 

Het pleidooi is 21 juni 2021 aangeboden met de oproep aan de politiek om vaart te maken met de versnelde invoering. In het pleidooi staan de stappen die op hoofdlijnen gezet gaan worden, zodra er politiek groen licht is.  

afbeelding met 3 vrouwen waarvan 2 iets aan elkaar overhandigen

Tineke Netelenbos overhandigt het pleidooi voor versnelde invoering digitale geletterdheid in het onderwijs aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA).


Fotografie: Paul Ridderhof

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien