15-10-2020

Tweede Kamer krijgt vaste commissie Digitale zaken

De Tweede Kamer krijgt een vaste commissie voor Digitale Zaken. De motie Van Der Molen c.s. die hiertoe opriep is vorige week (6 oktober) met een ruime meerderheid aangenomen. Hiermee zullen de aanbevelingen uit het eindrapport Update Vereist van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst (TCDT) worden opgevolgd en zal de nieuwe vaste commissie Digitale Zaken hier het eerste voorbeeld van zijn.

Eerder dit jaar onderzocht de TCDT hoe de kennispositie en omgang van de Tweede Kamer op het gebied van digitalisering verbeterd kan worden. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving heeft hier in de persoon van directeur Arie van Bellen een belangrijke bijdrage aan geleverd en vindt het goed om te zien dat de Kamer het belang van zorgvuldige digitalisering begint in te zien. De vaste commissie Digitale Toekomst zal na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen worden opgericht.