28-11-2018

Twee nieuwe zorgpublicaties gelanceerd

Op het Jaarcongres ECP werden tijdens twee sessie twee nieuwe publicaties gepresenteerd.

Privacy in de zorg

Tijdens de sessie ‘Privacy in de zorg’ op het Jaarcongres ECP met Daniël Tijink (ECP) en Rob van der Vloed (Lentis) werd een dialoogmodel uitgelegd dat kan helpen om argumenten en oplossingsrichtingen in kaart te brengen rondom een privacyvraagstuk. Daarnaast werd er gekeken naar een praktijkvoorbeeld van een online patiëntportaal inclusief alle privacyvraagstukken die daarbij komen kijken. Tijdens de sessie werd een nieuwe brochure gepresenteerd met o.a. aandacht voor het dialoogmodel. De brochure Digitale Zorg & Privacy is hier te vinden.

Digivaardig in de zorg

Tijdens de sessie ‘Digivaardig in de zorg’, met o.a. Hilde Meijs (Summa Zorg) en Suzanne Leijendekkers (Philadelphia Zorg). was aandacht voor dapper leiderschap, design thinking in het onderwijs en opkomst van de i-nurse, oftewel een zorgmedewerker met gevoel voor digitale ontwikkeling. De i-nurse brochure, een initiatief van ECP, Actiz en Digivaardig in de Zorg, vindt u hier.