18-09-2012

Topsprekers op WCC

Het World Computer Congress, dat van 24-26 september in de RAI plaatsvindt, heeft als motto ‘Towards an innovative, secure and sustainable information society’. Het wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Informatici (NGI) en de International Federation for Information Processing (IFIP). ECP is partner van dit congres en adviseert de organisatie over de discussies rond deze onderwerpen en over de andere maatschappelijke vraagstukken die in het programma zijn opgenomen. In het Comité van Aanbeveling heeft onder anderen zitting dr Alexander Rinnooy Kan (lid Raad van Advies ECP en voorzitter Sociaal-Economische Raad).

Het congres heeft een kleurrijk palet aan internationale sprekers. Van ministers en beleidsmakers tot sleutelfiguren uit de academische wereld en uit de industrie. Sprekers als Brent McLean (CTO eBay NE), Jeroen Tas (CIO Philips), Karsten Gerloff (Free Software Foundation) en Robert D. Atkinson (Amerikaanse denktank ITIF, hoogleraar Rik Maes (UvA) en Wouter Bos (KPMG, voormalige vicepremier Nederland) buigen zich over de vraag hoe onze maatschappij er in 2020 uit zal zien onder meer op het vlak van innovatie, veiligheid en duurzaamheid.
 

Het WCC belicht vele innovatieve trends in IT:
• Big data: hoe organiseer je de toenemende vloedgolf aan informatie zodat je renderende analyses kunt maken?
• Trust: begrijpen we nog wat we creëren? Systemen worden steeds complexer, worden de risico’s niet te groot?
• Workforce: wat betekenen de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technieken en producten voor de skills van de IT-professional?
• Smart cities: hoe voorzie je in smart energy en smart mobility?
• Cloudcomputing.
 

Meer informatie op: www.wcc-2012.org. Deelnemers van ECP ontvangen €150,- korting op de toegangsprijs, zie: www.ecp-epn.nl/world-computer-congress-wcc-2012.