11-10-2019

TNO congrespartner ECP Jaarcongres 2019

TNO is dit jaar congrespartner van het Jaarcongres ECP. Het is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie dat mensen en kennis verbindt om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. 

In nauwe samenwerking met hun stakeholders stelt TNO elke vier jaar een strategisch plan op waarin wordt beschreven hoe invulling gaan geven aan hun missie. De strategie is een weerslag van de door TNO waargenomen trends in maatschappij en technologie. Ze hebben domeinen en speerpunten gedefinieerd waarop ze zich richten en deze zijn in lijn met de uitdagingen en ambities van de Topsectoren en de maatschappelijke thema’s in Nederland in Europa

Waarom congrespartner?

TNO is op het gebied van onderzoek naar – en implementatie van – ICT-technologieën en digitaliseringsvraagstukken nauw betrokken bij verschillende publiek-private ecosystemen. In deze ecosystemen worden nieuwe oplossingen bedacht die relevant zijn voor zowel maatschappij alsmede bedrijfsleven. De bezoekers van het Jaarcongres ECP zijn voor TNO een mooie mix van toehoorders in het publiek-private ecosysteem. Om deze reden is dit een platform om nieuwe ecosystemen rondom digitaliseringsvraagstukken te ontwikkelen en de ontwikkelde kennis te dissemineren.