18-01-2012

TMA, IMG100.000+ en VIAG onderschrijven belang IPv6

TMA (Telecom Management Association), IMG100.000+ (de vereniging van automatiseringsmanagers van de grote gemeenten) en VIAG (Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeenten) ondertekenden op 13 januari jongstleden het IPv6 Manifest van de Nederlandse IPv6 Task Force. Zij onderstrepen hiermee het belang dat zij hechten aan tijdige voorbereiding door decentrale overheden op en integratie van IPv6 in alle onderdelen van de ICT-architectuur. Zij roepen andere partijen op het Manifest ook te ondertekenen. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van onder anderen Erik Huizer, voorzitter van de IPv6 Task Force.

 

De ondertekenaars van het Manifest, André de Kok (voorzitter TMA), Anton Dekkers (voorzitter IMG100.000+) en Roel Bakker (lid dagelijks bestuur VIAG), roepen decentrale overheden op samen te werken, zodat zij in staat zijn IPv6 tijdig en kosteneffectief te introduceren. Er is veel winst te behalen bij het gezamenlijk in kaart brengen van de IPv6-geschiktheid van aanbieders en hun diensten en producten en het uitwisselen van kennis en ervaring bij de integratie van IPv6 in de ICT-omgeving van decentrale overheden. De subgroep ‘decentrale overheden ‘ van de IPv6 Task Force zal bij voldoende steun de coördinatie hiervan op zich nemen.

 

Alle overheden zijn sinds november 2010 verplicht bij aanbestedingen te vragen om IPv6-geschiktheid volgens de specificaties van het College Standaardisatie. Decentrale overheden zelf geven momenteel te weinig prioriteit aan dit onderwerp. Zowel de IPv6 Task Force als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO ) vinden het belangrijk dat te veranderen. Als IPv6 niet tijdig wordt opgepakt dreigen beperkingen in de groei van de digitale dienstverlening en onnodig hoge kosten bij implementatie.

 

De ‘Subgroep decentrale overheden’ van de Task Force IPv6, met name TNO en Tholhuijsen Consultancy, hebben in het afgelopen jaar, in overleg met VNG, IPO, Forum Standaardisatie en vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen over mogelijke maatregelen, het Manifest voorbereid. De gekozen aanpak wordt nu dus ook gedragen door TMA en IMG100.000+ en zal bij voldoende steun in gemeente- en provincieland leiden tot een platform voor het uitwisselen van ervaringen met IPv6-implementaties. Op de website van de IPv6 Task Force zal een overzicht komen van de IPv6-geschiktheid van ICT-aanbieders aan de decentrale overheden.