12-07-2018

Digital Assembly 2018

De Digital Assembly wordt georganiseerd door het Directoraat Generaal Connect van de Europese Commissie. Gastland voor deze bijeenkomst is het land dat het voorzitterschap van de Europese Raad verzorgt. Tijdens deze bijeenkomst treffen betrokkenen bij beleidsvorming rondom digitalisering elkaar en werken aan de digitale toekomst van Europa. In de aanloop naar de Assembly ontmoetten veel van deze betrokkenen elkaar, zoals de Digital Champions, het bestuur van de Digital Skills and Jobs Coalition, de Codeweek ambassadeurs en de National Coalitions.

Mariya Gabriel

De bijeenkomst op 25 juni was de eerste gelegenheid waar ál deze groepen elkaar ontmoetten. In het bijzijn van eurocommissaris DG Connect Mariya Gabriel werden verschillende voorstellen gepresenteerd. De Codeweek ambassadeurs spraken tegen haar de wens uit om 50% van alle Europese scholen in aanraking te brengen met coderen tijdens de Europese Codeweek van 6 tot en met 21 oktober. Ook de Nederlandse inbreng van Codeweek – die door ECP wordt georganiseerd is onder de aandacht gebracht van de Eurocommissaris. Daarnaast zijn uit de Europese Unie door de Commissie  verschillende initiatieven rondom digital skills verzameld. Digital Champion Tineke Netelenbos presenteerde aan de aanwezigen twee Nederlandse projecten ter bevordering van media literacy en computational thinking. Het digitale spel Mediamasters introduceert kinderen op een speelse en leuke manier met digitale vaardigheden. Het project MakeITWork leidt universitair geschoolde mensen op tot IT specialist. Bijzonder aan dit project is de inhoudelijke bijdrage die het bedrijfsleven levert en waarmee het aansluiting op de arbeidsmarkt garandeert. Een overzicht van alle projecten kunt u hier downloaden. De inbreng van ECP past binnen de vierde bouwsteen: De discussie over de toekomst van het internet moet op nationaal, Europees en mondiaal niveau gevoerd blijven worden. Daarnaast sluit ook de 18e bouwsteen aan: Digitalisering verandert de arbeidsmarkt. Benoem knelpunten en voer een dialoog over ‘the future of work’. Voor de vraag naar ICT’ers wordt de instroom in onderwijs en de betrokkenheid van bedrijfsleven vergroot.