28-03-2012

Tineke Netelenbos opent helpdesk in strijd tegen ‘digitale kloof’

Voor even keerde oud-lerares en oud-minister Tineke Netelenbos op 27 maart terug naar de klas. Samen met groep zes van Openbare Basisschool de Burght in Amsterdam gaf Netelenbos het startsein voor de campagne ‘Je bent nooit te oud om te leren’. Met deze campagne werken overheid en bedrijfsleven samen om de groeiende digitale kloof tussen de zogenoemde ‘onliners’ en ‘nonliners’ te verkleinen.

 

"Als we serieus waarde hechten aan onze kenniseconomie, kunnen we ons geen digitale kloof in de maatschappij veroorloven", stelt Netelenbos. "Met deze campagne willen we laten zien dat niemand achter hoeft te blijven als het gaat om digitale vaardigheden. Iedereen kan met een beetje hulp de voordelen en gemakken van internet ervaren. En dankzij de brede ondersteuning door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is die hulp nu beter toegankelijk dan ooit."

 

Digitale vaardigheden zijn vandaag de dag bijna even belangrijk als lezen en schrijven. Een steeds groter deel van het maatschappelijk verkeer verloopt online. Daarbij profiteren jongeren en hoogopgeleiden in de praktijk beduidend meer van de mogelijkheden die internet biedt dan ouderen en laagopgeleiden*. Dit verschil wordt bovendien groter, waardoor binnen onze maatschappij een digitale kloof dreigt te ontstaan.

 

De campagne ‘Je bent nooit te oud om te leren’ is gericht op de ruim één miljoen Nederlanders die niet of nauwelijks online zijn, evenals op de 20% tot 25% van de bevolking die internet slechts sporadisch gebruikt. Het maatschappelijk belang om deze groep Nederlanders te helpen toegang te krijgen tot de digitale wereld is groot. De computer biedt niet alleen voordelen in de privésfeer, zoals e-mailen en het doen van online aankopen; een werkzoekende die niet met internet overweg kan heeft een veel kleinere kans om snel een nieuwe baan te vinden. En voor circa 90% van de banen zullen binnen enkele jaren digitale vaardigheden zelfs een vereiste zijn.

 

Om de drempel zo laag mogelijk te houden voor mensen die computerhulp nodig hebben, is er een telefonische Internet Helpdesk in het leven geroepen, te bereiken via 0800-0234444. Hier kunnen ze terecht met vragen over computers en hulp bij specifieke problemen. Ook verstrekt de Internet Helpdesk flyers met adressen waar mensen in de buurt hulp kunnen krijgen of een korte cursus kunnen volgen. Daarnaast worden online workshops georganiseerd voor zowel beginnende computeraars als voor mensen die al eens een muis hebben vastgehouden. ‘Je bent nooit te oud om te leren’ sluit aan bij de Europese ‘Get Online Week’ die van 26 tot en met 30 maart plaatsvindt in vijftig landen.

 

Kijk op het speciaal hiervoor ingerichte Youtube-kanaal naar de filmpjes die voor deze campagne gemaakt zijn. En klikhier voor de campagne site.

 

* Bron: Trendrapport Computer- en Internetgebruik 2011 van de Universiteit Twente in opdracht van Digivaardig & Digiveilig.