Verdrag van Boedapest: internationale gerichte politiesamenwerking tegen cybercrime van start

Door het Cybercrimeverdrag kunnen politiediensten elkaar snel helpen bij grensoverschrijdend onderzoek met digitale sporen, terwijl alle rechtsstatelijke waarborgen overeind blijven. Het verdrag kan ook bij andere delicten worden ingezet. Via een 24/7-netwerk worden vluchtige digitale sporen eerst veiliggesteld en later, waar nodig na tussenkomst door de autoriteiten, gedeeld als bewijs. Het verdrag werd in 2022 uitgebreid met eigentijdse mogelijkheden.

Deze highlight is aangeleverd door: de Politie