Oprichting van StichtingNLnetLabs

Stichting NLnet Labs is een non-profit organisatie die Open Source software en open standaarden ontwikkelt ten behoeve van het internet. De missie is om wereldwijd erkende innovaties en expertise te bieden voor die technologieën die een netwerk van netwerken omzetten in een open internet voor iedereen.

Deze highlight is aangeleverd door: SIDN