Google Translate

Google Translate is een gratis online tool om vertalingen mee te doen. Deze vertaalt hele zinnen, in plaats van stukjes. Hierdoor ontstaan er relevantere vertalingen, omdat er rekening wordt gehouden met de context. Ook worden vertalingen in een volgorde gezet die past bij hoe er door mensen gesproken wordt in die taal.