Actieprogramma Elektronische Overheid

Roger van Boxtel publiceerde als minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid het Actieprogramma Elektronische Overheid. Het actieprogramma beoogt een efficiëntere en effectievere overheid op de elektronische snelweg aan de hand van drie thema’s. Een goede elektronische toegankelijkheid van de overheid, een betere publieke dienstverlening en een verbeterde interne bedrijfsvoering bij de rijksoverheid.