01-06-2021

Terugblik Richting geven aan digitale transitie

Als aanjager van neutraal debat hebben we op een 31 mei jl. een mooie inhoudelijke discussie georganiseerd in nauwe samenspraak met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, FreedomLab, NSOB en een expertpanel. Onderwerp was het richting geven aan digitale transitie. Mede door de aanloop naar een nieuwe kabinetsformatie staat de toekomst van digitalisering politiek op de agenda. Hoe moet het toekomstige digitaliseringsbeleid worden vormgegeven, qua governance en qua inhoud? Welke vraagstukken komen op ons af, en wat vraagt dat van ons, van de politiek en van de maatschappij?

Arie van Bellen, directeur van ECP en de dagvoorzitter, opende de sessie. Allereerst werd door de drie ministeries stilgestaan bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021. Mona Keijzer (EZK), Dick Schoof (JenV) en Maarten Schurink (BZK) reflecteerden op resultaten en toekomst.

Vervolgens lichte Arief Hühn de publicatie “Toekomstverkenning Digitalisering” toe die het kabinet recent heeft laten uitvoeren. Centraal in deze publicatie staan de belangrijkste digitale trends en ontwikkelingen richting 2030. Arief toonde een paar trends en liet ons kennismaken met de ‘digitale stack’’.

Stack
Jorgen Schram van de NSOB nam ons mee in het essay dat de Tweede Kamer net had ontvangen: het essay “de actuele kwestie, klassieke afweging: een verkenning naar de governance van het Nederlandse digitaliseringsbeleid“. Het essay biedt handvatten om gefundeerd het gesprek over de governance van digitalisering aan te gaan en de onderlinge interdepartementale samenwerking op het terrein van digitalisering verder te versterken.

In de studio gingen we vervolgens met experts het gesprek aan hoe zij digitalisering in transitie zien. De volgende panelleden gaven feedback: Prof. Dr. Jeroen vd Hove,TU Delft; Kees Verhoeven, oud-Kamerlid; Erik Ploegmakers, Zerocopter; Ben Woldring, Bencom Group; Lousewies van der Laan, Transparancy International NL; Prof.dr. Valerie Frissen, Universiteit Leiden/SIDN Fonds.
Het panelgesprek werd gevoerd aan de hand een drietal stellingen.

  • Net als bij klimaat moeten overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties concrete ambities en doelen stellen voor de digitale transitie in 2030.
  • Uit de onderzoeken (van o.a. NSOB en FreedomLab) blijkt een complexiteit die maakt dat een perfecte governance van digitalisering nooit mogelijk is.
  • De overheid moet een leidende rol pakken bij de digitale transitie, mede gezien de toekomstverkenning voor 2030.

Het panelgesprek en het volledige webinar is hieronder terug te kijken: