21-12-2016

Terugblik op het IGF 2016

Het Internet Goverance Forum vond dit jaar plaats van 6-9 december 2016 in Guadelajara, Mexico. In een tijd waarbij de wereld tegen grote onzekerheden aankijkt, inclusief verschuivingen op het politieke wereldtoneel en het afzwakken van mondiale integratie, was dit een interessante editie. Ook het internet zal zonder twijfel ook geraakt worden door opkomende onzekerheden. Als het vrije verkeer van mensen, kapitaal en goederen steeds verder aan banden wordt gelegd dan kun je verwachten dat dit ook met het internet zal gaan gebeuren. De Internet Goverance gemeenschap kan niet veel doen om de globale politiek te beïnvloeden of voorspellen hoe de wind zal waaien. Maar het kan wel zorgen dat het forum een plek is waar de discussie over een breed scala aan onderwerpen open, vrij en constructief gevoerd kan worden. Want dreigt de mondiale politiek voor meer instabiliteit te gaan zorgen, de digitale politieke omgeving blijkt een stuk rustiger. In tegenstelling tot voorafgaande IGF’s waren er dit jaar geen grote allesoverheersende issues. Zo domineerden de WSIS+ 10 en de IANA transitie het IGF in 2015. En was er dat jaar voor het eerst een dominante rol weggelegd voor civil society, waar weer de zorg tegenover stond dat de ‘technical community’, bijna te afwezig was. Dit jaar leek alles meer in balans en concentreerden de meer dan 2000 delegatieleden en honderden remote deelnemers zich op ‘how to enable inclusive and sustainable growth’, het thema van dit 11e IGF. Herkenbare trends dit jaar waren: · De potentie van Internet of Things · Het overlappende vraagstuk van jurisdictie · De behoefte buiten de geijkte kaders van beleid en samenwerking te kijken · Online geweld tegen journalisten, activisten, vrouwen en kinderen en online radicalisatie · Fake nieuws en de rol van tussenpersonen · De groei van community netwerken Het IGF is door 25 Nederlandse deelnemers bezocht. Op de dag voorafgaand aan de conferentie is onder de vlag van NLIGF gestart met een ‘high tech’ ontbijt, in aanwezigheid van de honorair consul Nicky Brouwers de Smits. Een aantal vertegenwoordigers van het Secretaria de Desarollo Economico en een succesvolle Start up gaven inzicht in de activiteiten in de staat Jalisco op het gebied van oa high technology; IT, en telecommunications. Op donderdag vond het traditionele NLIGF-delegatiediner plaats. Drie workshops werden door NLIGF ingevuld: *Decrypting sextortion; *Let’s break down silos in Cyber security and cybercrime en *Building trust and confidence: implementing Internet standards. En alle drie kenden ze een eigen dynamiek, waarbij zeker het nieuwe format met breaking out sessies tijdens de standaarden workshops voor herhaling vatbaar bleek. Daarnaast vertegenwoordigde Auke Pals de Nederlandse jongeren in de workshop: Is personal data ‘mine’ or there to be ‘mined’? nam Arda Gerkens plaats in diverse panels over Child Safety en zette de Dynamic Coalition on Internet of things onder leiding van het kersverse ICANN-bestuurslid, Maarten Botterman, weer stappen vooruit. Marjolijn Bonthuis vertegenwoordigde het NLIGF, als ‘Dutch initiative’ tijdens de plenaire sessie over Nationale en Regionale IGF’s. De NLIGF stand, waar ook ruimte beschikbaar was gesteld aan het bureau van GFCE, was ook dit jaar de centrale ontmoetingsplek. Sinds 2015 doet NLIGF ook mee aan een Erasmus + project waarbij Europese jongeren worden voorbereid om goed beslagen ten ijs te komen tijdens het IGF. Namens Nederland nemen Auke Pals (ook DigiRaad) en Thijl Klerkx deel aan dit traject. En vertegenwoordigden zij, voor het tweede jaar op rij, de jongeren in de Nederlandse NLIGF delegatie.