21-03-2018

Terugblik ICT.Open 2018

Afgelopen maandag en dinsdag vond het jaarlijkse event van NWO over ICT-onderzoek in Nederland plaats. Met meer dan 400 bezoekers uit wetenschap, bedrijfsleven, overheid en studenten kijkt Commit2Data, als partner van het event, terug op twee zeer geslaagde dagen.
  Boudewijn Haverkort, de voorzitter van Commit2Data sprak op de tweede dag plenair met veel enthousiasme het gezelschap toe. In zijn speech vertelde hij welke kansen en mogelijkheden het programma biedt om onder meer nieuwe businessmodellen te ontdekken en over de successen hiervan. Commit2Data is groeiende en richt zich op specifieke toepassingsgebieden zoals Smart Industry, Energie, Zorg en Logistiek. Later op de dag vonden er twee Commit2Data sessies plaats, waarbij in de eerste sessie heel nadrukkelijk het cross-sectorale aspect van Commit2Data aan bod kwam. Tijdens de sessie kwamen mensen uit verschillende sectoren bijeen om te praten over kennisdeling in de praktijk. De sessie werd gemodereerd door Tijs Wilbrink (Topsector Energie). Verder gaven Sandjai Buhali (VU) en Gilbert Westdorp (RWS) een presentatie. Gilbert ging in zijn presentatie in op hoe energie gebruikt kan worden als indicator voor een gezonde infrastructuur. Na een discussie met het publiek werd het stokje overgegeven aan Inald Lagendijk (TU Delft) voor het tweede deel van de sessie over verantwoorde Big Data wetenschappen. Andre Dekker (UM), Marc Steen (TNO) en Georgios Stathis (UL) hebben vanuit hun verschillende achtergronden een bijdrage geleverd aan deze sessie. De tweede sessie ‘In and around Commit2Data: Sport, Tourism and More’ hebben een aantal Big Data projecten de ruimte gekregen om over hun projecten te vertellen. U kunt hier het volledige programma terugkijken. Naast de sessies heeft Commit2Data een stand op de netwerkvloer bemand. Onder het genot van een hapje en drankje was er voldoende gelegenheid om met het team in contact te komen en aanvullende informatie te verzamelen.

Rol ECP

Commit2Data maakt deel uit van dutch digital delta, waarbij ECP als zowel partner als secretaris acteert.