21-12-2016

Terugblik Eindejaarssocieit ECP 2016

Op dinsdag 13 december jl. kwamen 100 deelnemers van ECP bijeen tijdens de Eindejaarssociëteit van ECP in Sociëteit de Witte in Den Haag. Deze middag werd het boek ‘Digitale stormvloed’ van Brenno de Winter gepresenteerd en lichtten verschillende ECP’ers de speerpunten van 2017 toe. Arie van Bellen, directeur ECP, introduceerde de keynote van de middag: ICT-analist en security expert Brenno de Winter over zijn nieuwe boek ‘Digitale stormvloed’. Daarbij werd de rol van ECP aangestipt “Wij brengen publieke- en private partijen bij elkaar, maar willen ook het realistische beeld van de digitalisering schetsen. Het draait hierbij om de technologische kant, maar ook om mensen en toepassingen”, aldus Van Bellen. In het boek schetst De Winter hoe technologie de mensen heeft overvallen met de kracht van een stormvloed. De eindeloze opslag van gegevens, reusachtige rekenkracht, big data, kunstmatige intelligentie, robotisering, 3D-printers en de blockchain veranderen onze wereld fundamenteel. Met reddingsvest aan liet De Winter via aansprekende voorbeelden zien dat technologie ook een keerzijde heeft en verschillende vragen oproept: Is er straks bijvoorbeeld nog werk? Kunnen bedrijven de veranderingen bijbenen? Staat de mens nog centraal en hebben bestuurders en politici de juiste kwesties op het netvlies? Privacy, beveiliging en het verdwijnen van banen kunnen verlammend en verstikkend werken. Veel aan de dagelijkse realiteit is geënt op industrieel denken, terwijl de realiteit in een moordend tempo verandert. Maar verandering biedt kansen en mogelijkheden als we uit de kramp weten te komen. Benieuwd naar het boek? Dit is te bestellen op www.einsteinbooks.nl en verkrijgbaar in alle boekhandels in Nederland. Daarna kwamen ECP’ers Marjolijn Bonthuis, Daniël Tijink en Margreet de Vries aan het woord over verschillende speerpunten van ECP. Deze prioriteiten kunt u hieronder teruglezen. Digitale veiligheid & vertrouwen Digitale veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke – zo niet de belangrijkste – randvoorwaarden voor het optimaal benutten van ICT. Het gaat om de veiligheid van gebruikte ICT-infrastructuur, de veiligheid van ICT-producten en diensten en om privacy. Wanneer het gevoel van digitale onmacht toeneemt, neemt het vertrouwen in de digitale wereld af. En dit heeft een stagnerend effect voor de ontwikkeling van een sterk digitaal Nederland. ECP zet zich daarom in om burgers, overheid en bedrijfsleven – met speciale aandacht het (klein) MKB en ZZPers – meer bewust te maken van het belang van digitale veiligheid en richt zich op het stimuleren van publiek-private samenwerking om deze veiligheid te verbeteren. Voorbeelden van projecten zijn veiliginternetten.nl en Safer Internet Centre. Het vergroten van de digitale veiligheid behoudt het vertrouwen in ICT en daarmee de groei en innovatie binnen de informatiesamenleving. Iedereen in Nederland digitaal vaardig – All-up! De digitale samenleving is een feit en vraagt dus ook om een digitaal vaardige burger. Door krachten te bundelen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de digitale vaardigheden beschikken die passen die nodig zijn in de informatiemaatschappij. Dat geldt voor kinderen en jongeren binnen en buiten school, voor de huidige beroepsbevolking die waar dan ook werken, voor de ICT-professionals (hebben we er genoeg, kunnen ze het goede?) en voor senioren. Daarom zet ECP zich in om met vele partners in een publiek-private samenwerking iedereen in Nederland digitaal vaardig te krijgen: all-up! De zorgzame informatiesamenleving De komst van de informatiesamenleving biedt ongekende mogelijkheden én uitdagingen in de zorgsector. Dat draait om vragen om randvoorwaarden: hoe staat het met de digitale vaardigheden van verpleegkundigen en patiënten, kan de privacy discussie in de zorg zodanig gevoerd worden dat recht wordt gedaan aan de zorgwensen als de privacy? Maar het draait ook om het gebruik van nieuwe ICT-toepassingen. Er zijn er genoeg, maar brede toepassing is moeilijk. Moeten we een betere visie ontwikkelen, zijn er andere financieringsmogelijkheden nodig, hoe is samenwerking te organiseren tussen zorginstellingen, gemeentes, verzekeraars. En last, but not least, hoe krijgen de wensen van de patiënten en mantelzorgers een stem in de ontwikkeling en opschaling van ehealth. Tot slot richtte Arie van Bellen zit tot het publiek: “Waar moet ECP zich volgens u op richten in 2017?” Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren artificial intelligence, digitale duurzaamheid, de verkiezingen, public space op het internet en het derde mainportbeleid waar we als Nederland een voortrekkersrol moeten nemen.