31-05-2017

Terugblik debat Gemeenschappelijke GezondheidsData

Op dinsdag 23 mei nam ECP’s Daniël Tijink (sr. adviseur Strategie & Zorg) deel aan een paneldiscussie over Big Data in de zorg. Bij Big Data worstelen zorg en privacy al snel met elkaar. De GGD beschikt over veel informatie die goed ingezet kan worden voor andere doeleinden. Welke kansen zijn er om deze data te delen? Onder welke voorwaarden kan dat plaatsvinden? Welke bezwaren kleven er aan het delen van gezondheidsgegevens? Enkele vragen die aan bod kwamen tijdens de bijeenkomst Gemeenschappelijke GezondheidsData, georganiseerd door Pakhuis de Zwijger. ECP presenteerde een ethisch model waarin beide op dezelfde gronden tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Dit werd toegelicht op een case over personalisering van medicijngebruik. Bekijk hier de livestream terug.