Meer aandacht voor digitale technologie in de politiek

Vorige week lanceerde Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) de Technologie Kieswijzer. De Technologie Kieswijzer werd in 2021 voor het eerst uitgebracht en is nu geüpdatete met de input van politieke partijen en nieuwe onderwerpen.

“Wij vinden het van belang dat politici blijven nadenken over de impact van opkomende technologieën,”, aldus Rudy van Belkom, directeur van STT. “Digitalisering heeft immers veel invloed op onze veiligheid, internationale verhoudingen en de werking van onze democratie. We hopen hier met de Technologie Kieswijzer meer aandacht voor te vragen.”

De Technologie Kieswijzer staat een week online. Hoe zijn de eerste reacties?

“Sinds vorige week hebben al 4000 mensen van de kieswijzer gebruik gemaakt, dus dat is een mooi begin! Technologie komt matig terug in partijprogramma’s, maar er is een grote groep mensen die het zeer belangrijk vindt. Dat merken we ook aan het aantal mensen dat de kieswijzer vorig jaar heeft ingevuld, namelijk 30.000.”

Kiezers beantwoorden in de kieswijzer zeventien vragen over de rol van digitale technologie in de samenleving. Per vraag is er één keuze te maken uit vijf mogelijke oplossingen voor een probleem.

“Veel mensen vragen waarom het niet mogelijk is meerdere antwoorden te kiezen. Uiteindelijk gaat het erom dat men kiest wat volgens hen de béste oplossing is. Oftewel waar de politieke focus moet komen te liggen. Dat geeft een veel genuanceerder inzicht dan een eens-of-oneens stelling beantwoorden, zoals bij een traditionele stemhulp vaak het geval is,” licht Rudy toe.

Daarnaast geeft Rudy aan dat het belangrijk is dat mensen zich ook in de breedte verdiepen en op inhoud oriënteren. “Digitalisering is één onderwerp, maar wel een met veel maatschappelijke impact. Met de kieswijzer proberen we echt een genuanceerder beeld van de politieke voorkeur op dat onderwerp naar voren te brengen. Daarbij moet de Technologie Kieswijzer niet gezien worden als vervanging, maar een aanvulling op alle stemwijzers die al beschikbaar zijn.”

Sommige mensen die de kieswijzer hebben ingevuld zijn verbaasd over de uitslag. Hoe komt het dat er een, voor hen, onverwachte partij uit de kieswijzer naar voren komt?

“Niet alle partijen hebben een volledig of consistent kiesprogramma. De 17 partijen die in de kieswijzer terugkomen zijn op het gebied van digitalisering nog lastig te plotten op het politieke spectrum. De ene keer is zo’n partij wél voor Europese regelgeving op databescherming, maar niet voor een overkoepelende Europese aanpak op duurzame digitalisering. Klimaat is een thema dat snel geassocieerd wordt met linkse politiek. Digitalisering is nog niet ‘gekaapt’. Het ligt nog tussen links en rechts in.”

Naast politieke aandacht en verdieping voor de kiezers biedt de Technologie Kieswijzer ook inhoudelijk inzicht. Zijn er al opvallende verschillen met de kieswijzer van 2021?

“Politieke partijen kijken kritischer naar het gebruik van technologie en vinden bijvoorbeeld dat overheidsdiensten offline bereikbaar moeten blijven. Waar mediawijsheid in 2021 een groot thema was, wordt er dit jaar veel gefocust op de verantwoordelijkheid van Big Tech en striktere regelgeving. Net als in 2021 zullen we een data analyse maken van de resultaten van 2023. Met die informatie kunnen we verder in gesprek met de politiek over de toekomst van digitalisering in onze samenleving.”

_________________________________________________________

Rudy van Belkom licht de Technologie Kieswijzer toe tijdens het Politiek Café op het ECP Jaarfestival 2023.