18-04-2012

Taal cruciaal bij grote IT-projecten

Grote IT-projecten bij de overheid zijn complex vanwege de vele aspecten, zoals de technische en de organisatorische complexiteit en de politieke context. Deze verschillende invalshoeken leveren een taalprobleem dat veel vergt van de communicatie tussen de IT-specialisten en de managers.

 

Dit zei Arthur Docters van Leeuwen, research fellow aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) tijdens het Des Indes-debat op 19 maart jongstleden in Den Haag over de faalfactoren bij grote IT-projecten van de overheid. Regelmatig ontstaan daarbij problemen op het vlak van kostenoverschrijdingen, het tijdsschema en privacy/beveiliging, memoreerde hij. Voorbeelden zijn het ICT-systeem voor de uitkeringen van het UWV dat in 2008 werd stopgezet, met een schade van zo’n negentig miljoen euro of het Elektronisch Patiëntendossier waar vorig jaar de stekker uit werd gehaald. In 2010 onderzocht Docters van Leeuwen de voortgang van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), het actieplan van Rijksoverheid en decentrale overheden voor de toepassing van ICT bij de overheid.

 

Docters van Leeuwen noemde taal een grote valkuil tijdens de uitvoering van het project: "De verschillende disciplines hebben hun eigen jargon en dat kan leiden tot grote misverstanden. Blijf daarom voortdurend in gesprek met elkaar, net zo lang totdat je zeker weet dat je elkaar begrijpt”.