07-09-2018

Succesvolle regionale samenwerkingen in ICT-onderwijs gepresenteerd aan staatssecretaris EZK, Mona Keijzer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer heeft op donderdag 6 september uit handen van René Penning de Vries, boegbeeld Team ICT, een bundeling van een vijftal succesvolle regionale samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en ICT-onderwijs ontvangen.   In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie onderstreept het kabinet nogmaals het belang van publiek-private samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het is de ambitie van de Human Capital Agenda ICT, onderdeel van Team ICT, om het tekort aan ICT-professionals terug te dringen. Dit resulteert inmiddels in een samenwerking met ruim 360 bedrijven, waarbij ruim 18.000 studenten en leerlingen worden bereikt en zo’n 60 (hybride) docenten worden geworven. In 2018 wordt ingezet op een verankering en opschaling van regionale publiek-private samenwerkingen op dit terrein. Deze publicatie geeft handvatten aan en dient als inspiratiebron en aanmoediging voor nieuwe regionale initiatieven. René Penning de Vries: “In de wereld van nu hangt innovatief vermogen direct samen met economische groei. Een gebrek aan ICT’ers beperkt dat innovatief vermogen. Regionale samenwerkingen vormen een belangrijke impuls om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in balans te brengen. Connect and create.” In steeds meer regio’s slaan onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen om ervoor te zorgen dat de ICT van morgen een prominente plek krijgt in het onderwijs van vandaag. In ICT-opleidingen, maar ook in andere opleidingen. In deze publicatie laten we een tiental betrokken ondernemers en onderwijsprofessionals uit Zeeland, Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam aan het woord over hun regionale samenwerking. Zij delen hun enthousiasme, maar vooral ook hun kennis en ervaring, zodat andere regio’s hier op een vergelijkbare manier mee aan de slag kunnen. Een regionale aanpak is van belang omdat de economische ontwikkelingen overal in het land weer anders zijn en het onderwijs hiermee juist op deze regionale trends kan inspelen. Alleen zo kan een optimale afstemming tussen het (ICT-)onderwijs en de arbeidsmarkt tot stand komen. TEAM ICT – Human Capital Agenda Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt de Human Capital Agenda (HCA) van Team ICT ondersteuning en expertise bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen. Hierbij wordt samengewerkt met Techniekpact. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap financiert kansrijke regionale initiatieven vanuit het Regionale Investeringsfonds mbo (RIF). Regionaal Investeringsfonds Om verdere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen tot stand te brengen, stimuleert het ministerie van Onderwijs samenwerking via het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Het RIF is de afgelopen jaren succesvol gebleken om samenwerking in de regio te stimuleren. In totaal hebben 111 samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren ruim 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen hun studenten nog beter voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. ECP HCA ICT maakt onderdeel uit van dutch digital delta, de ontmoetingsplek to connect and create. Het is een nationaal platform, voor iedereen die zich met technologische innovatie bezighoudt. Het programmasecretariaat wordt gevoerd door ECP.