17-03-2011

Studie biometrie ECP-EPN voor WRR-rapport

De studie die ECP-EPN onlangs verrichtte naar biometrie en privacy van de burger is gebruikt voor het rapport iOverheid dat de WRR op 15 maart publiceerde. De brede inzet van ICT door de overheid (denk aan het biometrische paspoort, de Verwijsindex Risicojongeren, het Elektronisch Patiëntendossier, nationale en internationale gegevensuitwisseling tussen organisaties enzovoort) heeft ervoor gezorgd dat die niet langer meer alleen als een ‘eOverheid’ (gericht op dienstverlening en gebruikmakend van techniek) kan worden gekarakteriseerd. Er is een ‘iOverheid’ ontstaan, gekenmerkt door informatiestromen en -netwerken volgens de WRR, een constatering die ECP-EPN deelt.

Uit de enquête die ECP-EPN in samenwerking met de WRR en Centerdata heeft gehouden blijkt dat burgers in hoge mate vertrouwen hebben in de wijze waarop de Nederlandse overheid gebruikmaakt van ICT en omgaat met informatie. Zo krijgt de overheid (opsporing, Belastingdienst) van respondenten aanzienlijk meer ruimte om gegevens te gebruiken dan het bedrijfsleven. Meer dan 60 procent is voor digitale registratie in het algemeen, en digitale registratie in de gezondheidszorg kan op instemming van bijna 80 procent van de respondenten rekenen. Slechts 10 procent van de respondenten geeft in het onderzoek van ECP-EPN expliciet aan tegen digitale registratie te zijn.

 

Bekijk hier het ECP-EPN Rapport over de rolverdeling tussen overheid en burger bij het beschermen van identiteit.

Bekijk hier het WRR Rapport iOverheid.