18-06-2013

Studenten en professionals debatteren over de toekomst van internet

Ruim 100 professionals uit overheid, bedrijfsleven en intermediaire organisaties en jongeren debatteerden op 13 juni mee over de toekomst van internet tijdens het NL IGF Event. Ook werd er gepraat over wat Nederland in het internationale debat moet inbrengen. Waar loopt Nederland mee voorop? Welke kwesties moeten wij aan de orde stellen? 

 

 

Evenals voorgaande jaren had ook dit jaar het event een sterk ontmoetingscomponent. Bedrijven, overheden, intermediaire organisaties en politiek kregen tijdens het NL IGF Event hier dan ook ruim gelegenheid toe.

 

Naast een plenair programma waarin Kees Verhoeven (D66) nogmaals het belang van internationale samenwerking en kennisdeling benadrukte vonden er 6 debatsessies plaats:

 

– De hackende overheid (Hivos en Bits of Freedom)

– Digigeren: een methode voor het positief beïnvloeden van online gedrag (TNO)

– Samenwerking in Nederland: het neerhalen van silo’s tussen cyberveiligheid en cyberopsporing (De Natris Consult)

– De toekomst van internet governance: ‘de opgesloten burger’ (Internet Society Nederland)

– Borgen van Nederlandse waarden in de ontwikkeling van Global Internet Governance (GNKS Consult)

– Jongeren en hun visie op de toekomst van het internet

 

Een uitgebreid verslag kunt u hier nalezen. 
 

 

NL Young IGF

 

Tijdens het NL Young IGF in de Koninklijke Schouwburg debatteerde ongeveer 30 jongeren over thema’s als:

 

1) Copyright: “Waar ligt de grens tussen stelen en lenen?”

2) Hatespeech: “Wat kan je wel of niet zeggen?”

3) Privacy & data protectie: “Wie mag toegang hebben tot jouw gegevens?”

 

Bart Schermer, universitair docent aan de universiteit Leiden, strapte af met een kort college over hoe het internet nu in elkaar steekt.

 

Eline van Ommen en Bastiaan Zwanenburg wonnen het debat tijdens NL Young IGF en gaan naar het IGF op Bali! Thijl Klerkx won een ticket naar het Arab IGF in Algiers. 

 

Eline, Bastiaan en Thijl wonnen de tickets omdat zij door de jury werden aangewezen als beste debaters. Met deze tickets mogen zij jong Nederland vertegenwoordigen op het IGF en Arab IGF. De jury bestond uit Bart Schermer (Universiteit Leiden en Considerati), Arnold van Rhijn (ministerie EZ), Nancy Poleon (preformance expert) en Marjolijn Bonthuis (programmacoordinator NL IGF).

 

 

 

Een uitgebreid verslag van het NL Young IGF leest u hier