20-02-2012

Standaarden gedefinieerd - seminar 5 april 2012

Digitale gegevensuitwisseling, interoperabiliteit, gaat verder dan een geautomatiseerd communiqué. Er is meer nodig dan overeenstemming over het technisch format van digitale data: bedrijven moeten hun bedrijfsprocessen op elkaar afstemmen en afspraken maken over de betekenis van de gebruikte begrippen. Overeenstemming bereiken over die betekenis is echter niet eenvoudig.
 

Een voorbeeld

 

Voor een slager, een transporteur, veeteler of dierenarts heeft dezelfde koe heel verschillende eigenschappen en die verschillen hebben vaak een reden. Ieder heeft zijn eigen rol en inbreng in het netwerk. Ook de overheid kent dit probleem: voor de gemeente, belastingdienst, sociale dienst of het pensioenfonds wordt een gezin heel verschillend gedefinieerd. Die verschillen zeggen vaak veel over de specifieke dienstverlening van een partij. Bij het digitaal uitwisselen van gegevens moet er wel overeenstemming over de betekenis komen.

 

Afspraken

Voor digitale gegevensuitwisseling is het daarom nodig om afspraken te maken over de betekenis van begrippen: die afspraken worden vastgelegd in semantische standaarden. Welke eigenschappen van begrippen precies relevant zijn, is niet gemakkelijk vast te stellen. Erwin Folmer, TNO, heeft over de kwaliteit van semantische standaarden een proefschrift geschreven en hij betreedt daarmee een voor digitalisering van gegevens tussen bedrijven erg relevant en vrijwel onontgonnen terrein.

Meer weten?

Op donderdag 5 april 2012 verdedigt Erwin Folmer (Programmabureau NOIV) zijn proefschrift “Quality of Semantic Standards” en organiseert hij een seminar over het onderwerp. Het seminar is gratis toegankelijk en vindt plaats op de Universiteit Twente. Kijk hier voor meer informatie en reservering.