Zsolt Szabó


Zsolt Szabo (politicoloog) is als vice-president bij Capgemini Nederland B.V. verantwoordelijk voor strategische business development inzake de dienstverlening van Capgemini in de publieke sector. Voordat Szabo in dienst trad bij Capgemini was hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en woordvoerder voor de VVD aangaande Ontwikkelingssamenwerking, ICT/digitale overheidsdienstverlening en Defensie. Functies die hij voor zijn Kamerlidmaatschap bekleedde waren onder meer directeur Informatiebeleid Openbare Sector Ministerie van Binnenlandse Zaken, raad van bestuur Openet Telecom Ltd. Dublin en manager bij CMG Telecommunications B.V. Heden is Szabo voorzitter bestuur Stichting Infofilter, de stichting beheert het Bel-me-niet register en vice-voorzitter van ECP.nl.