Willeke Klinker


Belangrijk bij AI is vooral de balans tussen de techniek en de mens niet uit het oog te verliezen. Dit is cruciaal voor het vormgeven van een toekomst die zowel technologisch geavanceerd als menselijk empathisch is.

Willeke Klinker is sinds 2021 betrokken bij verschillende programma’s van ECP, altijd met focus op de mensenkant van de digitalisering. Momenteel coördineert zij de werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie. Binnen de werkgroep wordt samen met deelnemers uit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw talent en daarnaast op het her-, bij- en omscholen van werknemers in alle sectoren.

Willeke spreekt tijdens de sessie Sociaal-economische impact van generatieve AI op het ECP Jaarfestival.