Wietske Kamsma


Met een achtergrond in zowel het publieke als private domein waarbij inclusie altijd de rode draad is geweest verbind ik vanuit mijn rol het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties voor een inclusieve digitale samenleving. Ik streef ernaar dat iedereen mee kan blijven doen in deze digitale realiteit en we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met de mensen als startpunt, actiematig tot oplossingen komen. Wanneer heb jij voor het laatst iets nieuws geleerd van een totaal onbekende in een vreemde omgeving?’

Wietske is spreker bij de sessie: Informatiepositie van de burger versterken.