Victor Zuydweg


“Kom los van vastgeroeste denkbeelden, benut discussies en praat over “Ja-en… in plaats van “Ja-maar… met onderaan de streep winst voor de gebruiker.”

Victor Zuydweg is adviseur bij Gebruiker Centraal ICTU.

Een community voor professionals, een Overheidsbreed kennisnetwerk met als doel: een gebruiksvriendelijke overheid. Via evenementen leren we van elkaars ervaringen en doen we ideeën op. Met instrumenten delen we die kennis. Dankzij het actieteam van 16 mensen uit de hele overheid, onze zes bestuurlijke ambassadeurs en de maandelijkse bijeenkomsten die we organiseren heeft gebruiker centraal een grote impact. De Gebruiker Centraal Ontwerpprincipes (NL Design Systems) en het Gebruiker Centraal Manifest kennen een brede adoptie in de overheid.