Tom van Schie

Adviseur bij Dcypher

Tom van Schie werkt bij TNO om onderzoek te doen en organisaties in binnen- en buitenland daarover te adviseren. Met onze bevindingen stel ik eenieder in staat om zichzelf (of bij voorkeur samen met anderen) de cybersecurity kennis en innovaties te gebruiken. Bij voorkeur ben ik over een langere periode betrokken bij de toepassing.  ‘Meer cybersecurity-innovatie, maar dan samen!’ Tom is spreker bij de sessie: Focus op Cybersecurity.