Tineke Netelenbos


Tineke Netelenbos is voorzitter van ECP: zij is een zeer actieve en bevlogen ambassadeur van de missie van ECP: het doen ontstaan van een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving in Nederland.

Voorafgaande aan haar voorzitterschap was zij al nauw betrokken bij de werkzaamheden van ECP als voorzitter van het meerjarige publiek-private (en door het ministerie van EZK geïnitieerde) programma Digivaardig en Digibewust. Vanuit ECP heeft ze zitting in onder andere de Cyber Security Raad en is zij benoemd als Digital Champion voor Nederland vanuit de Europese Commissie. Ieder land heeft een “Champion” die fungeert als contact- en informatiepunt voor de Commissie met betrekking tot de digitaliseringsontwikkelingen. Het stimuleren en implementeren van digitale vaardigheid in Nederland is een bijzonder aandachtsgebied van Netelenbos.

Tineke Netelenbos heeft een lange carrière in de politiek doorlopen. Van 1998 tot 2002 was zij minister van Transport en van 1994-1998 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna bekleedde en bekleedt zij verschillende bestuurlijke functies in zowel het bedrijfsleven als het maatschappelijke middenveld.