Tijs Koops


Tijs Koops is projectmanager bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Hij is als programmamanager binnen ECP verantwoordelijk voor de Dutch Blockchain Coalition en coördineert voor de Topsector ICT de internationale activiteiten als secretaris van het kernteam internationaal. Op dit moment is Tijs binnen ECP aanspreekpunt voor het onderwerp Metaverse. ‘De Metaverse staat nog in de kinderschoenen. We moeten als samenleving nu de regie pakken om de ontwikkeling naar het platform van de toekomst in goede banen te leiden.’

Tijs is spreker bij de sessie: Metaverse: op weg naar het platform van de toekomst.