Theo van der Plas


Tijdens zijn 34-jarige politie carrière heeft Theo op veel verschillende gebieden gediend, zowel in de uniforme als in de inlichtingen- en de opsporingsbranche. Sinds de transformatie van de regionale naar de nationale politie in 2013, was Theo Hoofd van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie. In 2015 werd hij Hoofd Operatien en plaatsvervangend politiechef van de Landelijke Eenheid van de politie.

Als plaatsvervangend hoofdcommissaris was hij ook nationaal portefeuillehouder voor digitalisering en cybercriminaliteit, waarvoor hij nu de nationale programmadirecteur is. Dit programma is bedoeld om de digitalisering van de samenleving naar het politiewerk te vertalen.

Theo: “Vanuit mijn kennis en ervaring van de organisatie, over de volle breedte en op alle niveaus van het werk, zie ik wat de organisatie en haar mensen nodig hebben. Mijn werkwijze kenmerkt zich door het met overzicht en strategisch inzicht van de opgave die ons te doen staat of waarvan ik in de context van de veranderende digitale omgeving signaleer wat die zou moeten zijn, een strategie te ontwerpen en die met andere partijen, zowel intern als extern, in uitvoering te brengen.”

Theo is verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de cybercrime teams en de uitvoering van de strijd tegen cybercrime in Nederland, ondersteunend aan strafrechtelijk onderzoek door digitale en forensische expertise.

‘Digitale transformatie is in het belang van een blijvend waakzame en dienstbare politie
– een samenspel tussen techniek, innovatie en operatie -.’

Theo van der Plas is sprekers bij de Sessie Ethiek in de praktijk.