Suzanne Verheijden


“Het verbeteren van digitale vaardigheden van je medewerkers is geen eenmalige actie!”

Suzanne Verheijden is programmamanager Digitale Vaardigheden bij de coalitie Digivaardig in de zorg en helpt organisaties bij het digitaal vaardig maken van hun medewerkers door advies, lezingen en trainingen.

Suzanne Verheijden is sinds haar afstuderen verbonden aan de zorg in diverse rollen zoals trainer, projectleider, manager, directeur en programmamanager. Zij is auteur en acteur en speelt in een zelf geschreven cabaretvoorstelling over de zorg van de toekomst. Ze verzorgt als spreker regelmatig lezingen en masterclasses over o.a. de toekomst van zorg en de rol van zorgtechnologie en vaardigheden daarin en over creatief denken. Als programmamanager was ze binnen ’s Heeren Loo landelijk verantwoordelijk voor innovatie. In die functie ontwikkelde zij in 2017 de website www.digivaardigindezorg.nl met gratis leermiddelen om de digitale vaardigheden van medewerkers te vergroten. Op basis van een onderzoek en gesprekken met zorgprofessionals ontwikkelde ze een groot meerjarenprogramma om de vaardigheden te verbeteren. Bij ECP houdt ze zich als programmamanager Digivaardig in de zorg met veel plezier bezig met de doorontwikkeling daarvan.