Stefan Leijnen


Stefan Leijnen werkt sinds 2019 voor ECP | Platform voor de InformatieSamenleving als adviseur bij de Nederlandse AI Coalitie. Hij coördineert de internationale zaken van de NL AIC en daarnaast de werkgroep Research & Innovatie. Ook is hij als lector verbonden aan de Hogeschool Utrecht waar hij mensgerichte toepassingen van AI onderzoekt.

“De toekomst van voorspellende algoritmes laat zich moeilijk voorspellen, maar het staat vast dat de impact van AI op de samenleving nu al groot is en alleen maar zal toenemen. Ik ben trots om vanuit ECP mee te mogen bouwen aan de Nederlandse AI Coalitie, en zo de ontwikkeling en verantwoorde toepassing van deze technologie in Nederland te helpen versterken en versnellen. Het is een prachtige kans om de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische positie van Nederland te verstevigen voor de toekomst.”

Stefan is spreker bij de sessie: AI act: van uitdaging naar kans
Daarnaast is hij mede host bij de learning table: Responsible AI